Formation of the mechanism of interaction of the motor transportation enterprise with subjects the market of the international freight traffics

Authors:
N.M.Ponomaryova, A.M.Ponomaryov
Pages:
196 - 201
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

Takes up a question of formation of the mechanism of interaction of the motor transportation enterprise (MТC) in the market of the international cargo automobile transportations (ICAT) with subjects of the market. Given the characteristic of the basic subjects which operate in market ICAT. The innovation model card clientenoughtable MТC” in market of ICAT is offered.


Keywords
marketing, logistics, concept, subject of the market, clientenoughtable


Links
  1. Hedli Dzh. Analiz sistem  upravleniya zapasami / Dzh. Hedli, T. Uaytin. [per. s angl.]. - M. : Nauka, 1969. - 511 s.
  2. Analiz i ocenka sostoyaniy materialnogo potoka v logisticheskoy sisteme <> // Tezisy dokladov VI regionalnoy nauchno-tehnicheskoy konferencii / PGTU. - Mariupol : Metallurgiya, 1999. - S. 61.
  3. Kotler F. Osnovy marketinga: per. s angl / F. Kotler, G. Armstrong. - 9-e izd. - M. : Vilyams, 2003. - 1200 s.
  4. Porter M. Mezhdunarodnaya konkurenciya / M. Porter - M. : Mezhdunar. otnosheniya, 1993. - 896 s.
  5. Mak-Donald M. Strategicheskoe planirovanie marketinga / M. Mak-Donald - SPb. : PITER, 2000. - 276 s.
  6. Kristofer M. Marketingovaya logistika / M. Kristofer, H. Pek. - M. : Izdatelskiy Dom <>, 2005 g. - 200 s.  
  7. Haken G. Sinergetika. Ierarhii neustoychivostey v samoorganizuyushchihsya sistemah i ustroystvah / G. Haken. - M.: Mir, 1985. - 280 s.
  8. Gharajedaghi, Jamshid Toward a Systems Theory of Organization / Gharajedaghi, Jamshid. - California: Intersystems Publications, 1985.
  9. Don E. Shchulc Strategicheskie brend-kommunikacionnye kampanii / Don E. Shchulc, Bet E. Barns. - M. : Izdatelskiy Dom Grebennikova, 2003. - 512 s.