Marketing’s differentiators for innovation and their application for forming enterprise strategy

Authors:
N.О. Krikovtseva
Pages:
185 - 189
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

The article describes the main strategic focus of the enterprise at different stages of the proposal. The results of the influence of elements of the innovation on a set of marketing tools business segment of food products. Revealed generalized opportunities and threats of the microenvironment on the innovative efforts of enterprises diagnosed.


Keywords
marketing differentiator, innovation, strategy, foodstuffs


Links
  1. Boyarinova K.O. Innovaciyniy popit yak faktor zabezpechennya konkurentnih perevag / K.O. Boyarinova // Naukoviy visnik Cherniveckogo torgovelno-ekonomichnogo in.-tu KNTE: Vip. III.Ekonomichni nauki. - Chernivci : ATN Ltd. - 2004. - S. 359.
  2. Gavrilova N. Preimushchestva ispolzovaniya intellektualnoy sobstvennosti / N. Gavrilova // Ekonomist. - 2002. - no 4. - S. 32.
  3. Illyashenko S.M. Menedzhment ekologichnih innovaciy: navch. posib. / S.M. Illyashenko, O.V. Prokopenko: - Sumi : Vid-vo SumDU, 2003. - 266 s.
  4. Katkov V.V. Dvuedinyy process povysheniya konkurentosposobnosti organizacii/ V.V. Katkov // Innovacii. - 2002. - no 7. - S. 66.