Formation of the motivational mechanism activization of innovative activity of the personnel

Authors:
V.A.Skurska
Pages:
148 - 153
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

The article essence of motivational mechanism of activation of innovative activity of personnel is exposed. Basic scientific and technical performance indicators are considered on the Khmel'nickiy area.


Keywords
innovative activity, motivational mechanism, scientific activity, personnel of enterprise, scientific and technical activity


Links
  1. Bilobrova T.O. Problemi motivaciyi innovaciynoyi diyalnosti: svitova praktika ta ukrayinski realiyi. / T.O. Bilobrova // Kultura narodov Prichernomorya. - 2006. - no78. - S. 9-13.
  2. Bolshaya Sovetskaya Enciklopediya: Sovetskaya enciklopediya / [red. A.M. Prohorov]. - 3-e izd. - M., 1974. - T.16 - S. 156.
  3. Goncharova N.P. Konceptualnye podhody k innovacionnomu razvitiyu promyshlennosti / N. P. Goncharova // Strategiya ekonomichnogo rozvitku Ukrayini: nauk. zbirnik Kiyivskogo nacionalnogo ekonomichnogo universitetu. - 2001. - S. 115.
  4. Zanyuk S.S. Psihologiya motivacii: Teoriya i praktika motivirovaniya / S.S. Zanyuk // Motivacionnyy trening. - K. : Elga - N : Nika-Centr, 2001. - S. 28.
  5. Krasnokutska N.V. Innovaciyniy menedzhment: navch. posibnik / N.V. Krasnokutska.- K. : KNEU, 2003. - S.4-5
  6. Makogon Yu.V. Innovacionno-investicionnaya sfera Ukrainy: sostoyanie i perspektivy razvitiya / Yu. V. Makogon // Visnik Lviv. komerc. akad. - 2005. - Vip. 18. - Ch. 1- S. 19-27.
  7. Semikina M.V. Motivaciyni umovi rozvitku praci v umovah konkurentnogo seredovishcha / M.V. Semikina // Regionalni perspektivi. - 2002. - no 3-4. - S. 234-236.
  8. Statistichna informaciya po Hmelnickiy oblasti za 2008 - 2010 rr. golovnogo Upravlinnya statistiki u Hmelnickiy oblasti [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu:  http://statbrd.ic.km.ua/ukr/index.htm.