Innovate and development of mankind: the history and modernity

Authors:
А.S. Teletov
Pages:
13 - 24
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

There are considered retrospective of development technical and social innovations in the world, the role of countries-leaders and the place of postsocialistic countries, in particular Ukraine, in them. It is confirmed that surviving alone  in conditions of the modern global economy is extremely problematic. The hypothesis of possible transition of mankind to the new qualitative condition already in a near future is offered.


Keywords
historical-innovate development, historical-innovate prospects, social innovations, technical innovations, marketing innovate activity, global world economy


Links
  1. Migovich I.I. Marksizm dlya vsih (Marxism for all) / I.I. Migovich. - K. : Biznespoligraf, 2001. - 464 s.
  2. Tielietov O.S. Marketing produkciyi virobnicho-tehnichnogo priznachennya: monografiya. - Sumi: Vid-vo SumDU, 2002. - 231 s.  
  3. Kurginyan S. Rossiysko-ukrainskie otnosheniya - ot situativnoy pragmatiki k polnocennoy strategii. [Elektronniy resurs] / S. Kurginyan. - Rezhim dostupu: http://kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=art&theme=12&auth=&id=2316
  4. Tielietov O.S. Superechnosti v suchasnomu innovaciynomu seredovishchi / O.S. Tielietov // Mehanizm strategichnogo upravlinnya innovaciynim rozvitkom : monografiya ; za zag. red. O.A. Bilovodskoyi. - Sumi : Universitetska kniga, 2010. - C. 67-82.
  5. Tielietov O.S. Marketingovi doslidzhennya : [navchalniy posibnik dlya  VNZ] / O.S. Tielietov. - Kiyiv : Znannya Ukrayini, 2010. - 299 s.
  6. Smelzer N. Sociologiya / N. Smelzer. - M., 1994. - S. 84-85.  
  7. Baydyuk E. Est li budushchee u molodyh ukrainskih futbolistov / E. Baydyuk // Kommunist. - 2011. - no 78 (1429). - 28 sentyabrya. - S. 4.
  8. Tielietov O.S. Marketingove zabezpechennya klasterizaciyi ekonomiki na regionalnomu rivni / O.S. Tielietov // Marketing i menedzhment innovaciy. - 2011. - no1. - S. 176-184.