Determination of appropriate brand strategy under its price category

Authors:
T.О. Bashuk, N.E. Kosolap
Pages:
113 - 119
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

This article analyzes the components of the concept of brand, focused on the study of price orientation Ukrainian brands, suggested strategies for companies with different market shares according to their price positioning.


Keywords
brand, price category, brand strategy


Links
  1. Marketing: bakalavrskiy kurs: pidruchnik / za zag. red. prof. S.M. Illyashenka. - Sumi : Universitetska kniga, 2009. - 1134 s.
  2. Goncharenko Zh.V. Brendy Ukrainy. Zh.V. Goncharenko, E.A. Radchenko, I.M Sabirova - K : Molod, 2004. - 160 s.
  3. Shtovba O.V. Tovarniy brending pidpriiemstv ta shlyahi zabezpechennya yogo efektivnosti : dis. k.e.n.: 08.06.01. / O.V.Shtovba. - Hmelnickiy. - 2006. - 184 s.
  4. Grigorash M.O. Pidhodi do formuvannya brenda: ukrayinskiy vimir / M.O. Grigorash // Suchasni problemi ekonomiki i pidpriiemnictvo. - 2009. - Vip. 4. - Ch. 2.- S. 42-47.
  5. Golovko A.Ya. Brending v Ukrayini: g'eneza ta perspektivi / A.Ya. Golovko // Formuvannya rinkovih vidnosin v Ukrayini. - no5. - 2008. - S. 82-85.