The essence and market advantages of the direct sales of goods and services

Authors:
A.O. Dvigun
Pages:
86 - 90
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

The article deals with the economic substance of the method of direct selling of goods and services, analyzes the features of this method as a marketing strategy, discusses the advantages and prospects of technology introduction of direct sales.


Keywords
direct sales, distribution, retail


Links
  1. Pro kompaniyu  Vorwerk & Co. KG [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: http://www.vorwerk.com/de/microsites/en_125yearsvorwerk/EN_index.html
  2. Klepacki L. Avon: kak sozdavalas kompaniya no 1 dlya zhenshchin / L. Klepacki; [per. s angl.]. - M. : Eksmo, 2007. - 336 s.
  3. Marketing : [navch. posib.] / N.V. Vasyutkina. - K. : Ievrop. un-t, 2007. - 227 s.
  4. Non-capital strategies of the foreign expansion of enterprises / I. Drabik // Visn. nac. un-tu <>. Menedzh. ta pidpriiemnictvo v Ukrayini: etapi stanovlennya i probl. rozv. - 2009. - N 657. - S. 346-352.
  5. Lisica N.M. Mezhdunarodnyy marketing: ucheb. posobie / N.M. Lisica, V.D. Rogozhin, V.V. Yurchenko. - Harkov : ID <>, 2006. - 176 s.
  6. Daynovskiy Yu.A. Marketingovi priyomi: [navch. posib. dlya stud. ekon. spec.] / Yu.A. Daynovskiy. - K : A.S.K., 1998. - 111 s.
  7. Franchuk V.I. Osnovi suchasnogo marketingu: [navch. posib.] / V.I. Franchuk, I.Yu. Kopieliev, Ie.M. Paliga ta in. - Lviv: Triada plyus, 2006. - 144 s.
  8. Oglasheny rezultaty pervogo vserossiyskogo issledovaniya rynka pryamyh prodazh [Elektronniy resurs] / Centr prikladnyh kommunikaciy, 2003. - Rezhim dostupu: http://www.cfin.ru/pr/messages/4/ 3561.shtml?1066954100.