Evaluation of innovative potential as a tool of innovative development of the region

Authors:
M.V. Makarenko
Pages:
62 - 71
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

In the article approaches of various authors to definition of concept innovative potential are considered, the positive and negative parties of their use are revealed. Perfection of management innovative processes in region on the basis of application of modern methods of valuation of innovative potential is offered.


Keywords
innovative potential, innovative development of regions, innovative infrastructure, index of development


Links
 1. Amosenok E.I. Integralnaya ocenka innovacionnogo potenciala regionov Rossii / E.I. Amosenok, V.A. Bazhenov // Region: ekonomika i sociologiya. -  2006. - no2. - S. 136.
 2. Anikonov N.B. Innovacii v sisteme ekonomicheskogo razvitiya / N.B. Anikonov, A.G. Babkoy // Innovacii. - 2004. - no5. - S. 21.
 3. Bolshoy ekonomicheskiy slovar / pod red. A.N. Aeriliyana. -M. : In-t novoy ekonomiki, 2007.
 4. Bolshaya ekonomicheskaya enciklopediya. -M. : Eksmo, 2007.
 5. Danko M. Innovacionnyy potencial v promyshlennosti / M. Danko // Ekonomist. - 1999.- no 10. - S. 26-32.
 6. Denisyuk V.A. Model svyazi konkurentosposobnosti i innovacionnoy aktivnosti gosudarstv / V.A. Denisyuk // Innovacii. - 2006. - no9. - S. 47.
 7. Kavunenko L.F. Innovacionnye modeli v stranah -- chlenah OChES (na primere Rumynii. Bolgarii. Grecii i Turcii) / L.F. Kavunenko, T.V. Goncharova // Nauka ta naukoznavstvo. - 2003.- no 4. - dodatok. - S. 137-150.
 8. Kovalev M. Razvitie innovacionnogo potenciala regionov Respubliki Belarus / M. Kovalev, A. Shashko // Vestnik associacii belorusskih bankov. - 2007. - no3. - S. 13-33.
 9. Kokurin D.I. Innovacionnaya deyatelnost / D.I. Kokurin. - M. : Ekzamen, 2001. - S. 119- 120.
 10. Kosterova R.Ya. Ocenka urovnya racionalnoyu ispolzovaniya ekonomicheskogo potenciala regiona / R.Ya. Kosterova // Region: ekonomika i sociologiya. - 2005. - nol. - S. 192.
 11. Kravchenko S.I. Issledovanie sushchnosti innovacionnogo potenciala / S.I. Kravchenko, I.S. Kladchenko // Nauchnye trudy Doneckogo nacionalnogo tehnicheskogo universiteta. Seriya ekonomicheskaya. - Doneck: DonNTU. - 2003. - Vyp. 68. - S 88-96.
 12. Lisin B.K. Innovacionnyy potencial kak faktor razvitiya / B.K. Lisin, V.K. Fridlyanov // Innovacii. - 2002. - no7. - S. 25.
 13. Moskvina O.S. Innovacionnyy potencial kak faktor ustoychivogo razvitiya regiona / O.S. Moskvina [Elektronniy resurs] - Rezhim dostupu: http//www.vsca.ac.ru.
 14. Nikolaev A.I. Innovacionnoe razvitie i innovacionnaya kultura / A.I. Nikolaev // Nauka i naukoznanie. - 2001. - no 2. - S. 54-65.
 15. The Global Competitiveness Report, 2005 [Elektronniy resurs] - Rezhim dostupu: www.cordis.lu.
 16. The Europen Innovation Scoreboard, 2005 [Elektronniy resurs] - Rezhim dostupu: www.cordis.lu.