Basic principles of the relationship of social and economic development of the city and the revenue and expenditure of the its budget (for example Sumy)

Authors:
E.O. Balackij
Pages:
36 - 44
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

The article deals with the theoretical foundations of social and economic development of the city. The correlation between the socio-economic development of Sumy and revenues and expenditures of its budget is determined on the base of structural modeling.


Keywords
socio-economic development, revenues, budget expenditures, structural modeling


Links
 1. Bugay S.M. Reytingova ocinka socialno-ekonomichnogo rozvitku regioniv yak instrument vprovadzhennya derzhavnoyi regionalnoyi politiki / Bugay S.M. // Modelyuvannya ta informatizaciya socialno-ekonomichnogo rozvitku Ukrayini. - Zb. nauk. pr. - Vip.5. - K. : DNDIIME, 2004. - S. 91-102.
 2. Byudzhetna politika u konteksti strategiyi socialno-ekonomichnogo rozvitku Ukrayini: U 6 t. T. 4. Programno-ciloviy metod u byudzhetnomu procesi / M.Ya. Azarov, F.O. Yaroshenko, O.I. Amosha, S.S. Gasanov, M.Ya. Dem'yanenko; N.-d. fin. in-t pri M-vi finansiv Ukrayini. - K., 2004. - 364 s.
 3. Danilishin B.M. Novitni vimiri suchasnoyi praktiki socialno-ekonomichnih peretvoren u derzhavi / B. M. Danilishin // Ekonomika Ukrayini. - 2010. - no 8. - S. 40-50.
 4. Metodiki viznachennya kompleksnoyi ocinki rezultativ socialno-ekonomichnogo rozvitku regioniv. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 4.02.2004 r. no113 [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=113-2004-%EF.
 5. Mihaylichenko A.O. Perspektivi rozvitku regionu na osnovi vdoskonalennya socialno-ekonomichnih procesiv. // Zb. nauk. pr. Ternopilskoyi akademiyi narodnogo gospodarstva. - Ternopil. - Ekonomichna dumka. -2004. - Vip. 9. - S. 304-305.
 6. Modeli i metodi socialno-ekonomichnogo prognozuvannya: Pidruchnik / Geiec V.M., Klebanova T.S., Chernyak O.I., Ivanov V.V., Dubrovina N.A., Stavickiy A.V. - H. : VD <>, 2005. - 396 s.
 7. Pirog O.V. Staliy socialno-ekonomichniy rozvitok Ukrayini v umovah formuvannya investiciynoyi politiki derzhavi // Aktualni problemi rozvitku ekonomiki regionu: Naukoviy zbirnik / Za red. I.G. Tkachuka. - Ivano-Frankivsk: VDV CIT Prikarpatskogo nacionalnogo Universitetu im. V.Stefanika. - 2008. - Vip. IV. - T. 2. - S. 95-101
 8. Pritula H.M. Viznachennya i kriterialna ocinka socialno-ekonomichnogo potencialu regionu // Visnik Lvivskogo nacionalnogo universitetu. Seriya: mizhnarodni vidnosini. Vipusk 3. - Lviv, 2001. - S. 177-187.
 9. Socialno-ekonomichniy stan Ukrayini: naslidki dlya narodu ta derzhavi: nacionalna dopovid / za zag. red. V. M. Geycya [ta in.]. - K. : NVC NBUV, 2009. - 687 s.
 10. Stoyanec N.V. Rozvitok silskih teritoriy v ramkah regionalnoyi politiki/ N.V. Stoyanec // Naukoviy visnik Poltavskogo nacionalnogo tehnichnogo universitetu. <>. - 2008. - no 2 (17). - S. 29-33.
 11. Firsova I.V. Socialno-ekonomichniy rozvitok regionu i formuvannya novogo tipu spozhivacha: avtoref. dis. kand. ekon. nauk: 08.10.01 [Elektronniy resurs] / I.V. Firsova; Hark. derzh. akad. misk. gosp-va. - H., 2003. - 20 s.
 12. Harazishvili Yu.M. Teoretichni osnovi sistemnogo modelyuvannya socialno-ekonomichnogo rozvitku ekonomiki Ukrayini / Yu.M. Harazishvili. - K. : TOV <>. - 2007. - 324 s.
 13. Cherevko O.V. Strategiya socialno-ekonomichnogo rozvitku regioniv Ukrayini: monogr. - Cherkasi : Brama-Ukrayina, 2006. - 424 s.
 14. Chmir O.S. Udoskonalennya metodiv kompleksnoyi diagnostiki socialno-ekonomichnogo rozvitku teritoriy / O.S. Chmir, D.A. Arzyanceva // Ekonomika i region. - 2009. - no 2 (21). - S. 7-12.