Basic stages of environmental policy elaboration as a part of the municipal environmental management system

Authors:
O. L. Lotysh
Pages:
218 - 225
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

The process of municipal environmental policy elaboration is examined. The best practice of EU cities in environmental policy elaboration and implementation within the municipal environmental management system is analysed and generalized.


Keywords
environmental policy, municipal environmental management system, local authorities


Links
 1. Lazor O.D., Lazor O.Ya. Misceve upravlinnya: ponyattya, termini, viznachennya: Slovnik-dovidnik / Nauk. red. M.D. Lesechko. - Lviv : LRIDU UADU, - 2003 - 366 s.
 2. Maksimiv L. I., Lotish O.L. Zaprovadzhennya ekologichnogo menedzhmentu v sistemu organiv miscevogo samovryaduvannya: peredumovi ta cili// Teoretichni ta prikladni pitannya ekonomiki. Zbirnik naukovo-tehnichnih prac. Vipusk  21 (za zag. red. prof. Iehanurova Yu.I., Shegdi A.V.). - K. : Vidavnicho-poligrafichniy centr <>, - 2010. - S.193-199.
 3. Lotish O.L. Ekologichna politika yak vazhliva skladova procesu formuvannya sistemi  municipalnogo ekologichnogo menedzhmentu dlya dosyagnennya stalogo rozvitku teritoriyi// Materiali 2-goyi Vseukrayinskoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi ,,Staliy rozvitok ta ekologichna bezpeka suspilstva v ekonomichnih transformaciyah", m. Bahchisaray, 23-24 veresnya 2010 r. - S. 227-230.
 4. Eco-management and Audit Scheme. Toolkit for Local Authorities// Prepared for the European Commission by Global to Local Ltd., - 2004. - Pgs.17-25.
 5. Writing an environmental policy// [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: http://euronet.uwe.ac.uk/emas/library/policy.htm.
 6. Przewodnik wdrazania EMAS dla miast/gmin w Unii Europejskiej. Pierwsze kroki  w procesie wdrazania EMAS// Na podstawie doswiadczen zdobytych przez 16 miast z Panstw Czlonkowskich Unii Europejskiej (w tym z 8 Panstw nowo przyjetych do Unii Europejskiej), - 2004. - Pgs. 36-41.
 7. Lotish O. Strategiya municipalnogo ekologichnogo menedzhmentu: sutnist ta chinniki rozvitku// Naukoviy visnik NLTU Ukrayini: Zbirnik naukovo-tehnichnih prac. - Lviv: NLTU Ukrayini. - 2010. - Vip. 12. - s.86-90.
 8. Environmental Management Systems. A guidebook for Improving Energy and Environmental Performance in Local Government. Prepared Five Winds International, - 2004. - 245 pgs.
 9. Lotish O. Ekologichniy oglyad yak instrument sistemi municipalnogo ekologichnogo menedzhmentu// Naukoviy visnik NLTU Ukrayini: Zbirnik naukovo-tehnichnih prac. - Lviv : NLTU Ukrayini. - 2010. - Vip. 13. - s.87-93.
 10. Belmane I., Dalhammar K. Sistemy ekologicheskogo menedzhmenta: Prakticheskoe posobie po vnedreniyu SEM v sootvetstvie s trebovaniyami Mezhdunarodnogo Standarta ISO 14001. - S.58-62.

 11.