Ecological responsibility of business as public-private partnership element

Authors:
V.V. Gassiy, I.M. Potravniy
Pages:
187 - 195
Language:
Russian
Cite as:


Annotation

In the article the questions of social and ecological responsibility of business are considered within the public-private partnership mechanism framework. Methods of the ecological significant project economic regulation are shown in wildlife management and environment protection sphere.


Keywords
ecological and social responsibility of business, environment protection, public-private partnership


Links
  1. Gerasimchuk I., Ilyumzhinova K., Kraft G., Lottmann Yu., Perelet R.A., Smit K., Hmeleva E. i dr. Chistaya vygoda dlya Rossii: preimushchestva otvetstvennogo finansirovaniya// Ekologicheskie normy. Pravila. Informaciya, - 2011, - no1, s. 28-35.
  2. Karinceva A.I., Degtyareva I.D., Tarasenko S.V. Ekologicheskiy gudvill kak element stoimosti sovremennogo predpriyatiya v informacionnoy ekonomike// Socialno-ekonomicheskie problemy sovremennogo obshchestva. - Sumy: Universitetskaya kniga, - 2010, s. 825-838.
  3. Kolesnikova L. Predprinimatelstvo: ot <> k sinergii socialno-ekonomicheskih sistem //Voprosy ekonomiki, -2001, -no10, s. 40-54.
  4. Kompanii <> // Ekonomika i zhizn. - 2007, - no10. - S. 21.
  5. Krupina N.N. Vlast i biznes: ekologicheskaya proekciya socialnoy otvetstvennosti. Pyatigorsk: Pyatigorskiy gos. lingv. un-t, - 2006.
  6. Krupina N.N. Osnovy biznes-prirodopolzovaniya. Pyatigorsk : Pyatigrskiy gos. lingv. un-t, - 2006.
  7. Potravnyy I.M., Gassiy V.V. Metodicheskie podhody k obosnovaniyu ekologicheski znachimyh resheniy pri analize investicionnogo proekta// Ekonomika ta menedzhment: perspektivi rozvitku. Materiali dopovidey Mizhnorodnoi naukovo-prak. konf. za red. O.V. Prokopenko, Troyan M.Yu. - T. 2. - Sumi : SumDU, - 2011. - S. 153-155.
  8. Chindina A.I. Razvitie ekonomicheskih metodov upravleniya proektami v sfere prirodopolzovaniya (na primere Primorskogo kraya). Avtoreferat na soisk. uchenoy step. ... kan. ekon. nauk. - M. Ros. ekon. akad. im. G.V. Plehanova>>, - 2010. - 21 s.
  9. Yusupov R.M., Grzhibovskiy S.P. Innovacionnoe razvitie predpriyatiy na osnove ispolzovaniya nematerialnyh aktivov. - M. : Ekonomika, - 2011. - 159 s.
  10. Ekologicheskie konflikty v sovremennoy sisteme prirodopolzovaniya/ pod red. S.N. Bobyleva i V.V. Sabadasha. - Sumy : Universitetskaya kniga, - 2010. - 352 s.