The conceptual and methodological bases of synergetic management of the enterprises. The model of goal-setting

Authors:
G.Z. Shevtsova
Pages:
167 - 174
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

The article deals with conceptual issues of goal- setting and different approaches to the formation of the goals of enterprise. The problem of the multidirectional interests of the main contact groups’ coordination is investigated. The conceptual model of goal-setting as a component of the organizational ensure of synergetic management of the enterprises is suggested.


Keywords
synergetic management, vision, mission, goal-attractor, model of goal-setting, decomposition


Links
 1. Shevcova G.Z. Rivni rozvitku ta osoblivosti sinergetichnogo menedzhmentu pidpriiemstv / G.Z. Shevcova // Visnik Shidnoukrayinskogo nacionalnogo universitetu im. V. Dalya. - 2007. - no 5 (111). - Ch. 2. - S. 221-228.
 2. Shevcova G.Z. Principi organizaciyi sinergetichnogo menedzhmentu pidpriiemstv / G.Z. Shevcova // Formuvannya rinkovoyi ekonomiki: zb. nauk. prac. Spec. vip. Ekonomika pidpriiemstva: teoriya i praktika. - Ch. II. - K. : KNEU, 2008. - S. 681-690.
 3. Shevcova G.Z. Transformaciya funkciyi cilepolagannya v sistemi sinergetichnogo menedzhmentu pidpriiemstv / G.Z. Shevcova // Visnik Nacionalnogo tehnichnogo universitetu <>. Zb. nauk. prac. Temat. vip.: Tehnichniy progres i efektivnist virobnictva. - Harkiv : NTU <>. - 2011. - no 7. - S. 179-183.
 4. Ansoff I. Novaya korporativnaya strategiya / I. Ansoff. - SPb : Izd-vo <>, 1999. - 416 s.
 5. Holl R.H. Organizacii: struktury, processy, rezultaty / R.H. Holl. - SPb : Izd-vo <>, 2001. - 512 s.
 6. Raievneva O.V. Upravlinnya rozvitkom pidpriiemstva: metodologiya, mehanizmi, modeli: monografiya / O.V. Raievneva. - H.: VD <>, 2006. - 496 s.
 7. Miles R.E. Organizational Strategy, Structure and Process / R.E. Miles, Ch.C. Snow. - New York: McGraw-Hill, 1978. - 274 p.
 8. New Perspectives on Organizational Effectiveness / [ed. S. Goodman, J. Pennings]. - San Francisco: Jossey-Bass, 1977. - 275 p.
 9. Kleyner G. Mehanizmy prinyatiya strategicheskih resheniy i strategicheskoe planirovanie na predpriyatiyah / G. Kleyner // Voprosy ekonomiki. - 1998. - no 9. - S.46-65.
 10. Kleyner G. Evolyuciya i reformirovanie promyshlennyh predpriyatiy: 10 let spustya / G. Kleyner // Voprosy ekonomiki. - 2000. - no 5. - S.62-74.
 11. Kleyner G. Institucionalnye aspekty reformirovaniya promyshlennyh predpriyatiy / G. Kleyner // Problemy teorii i praktiki upravleniya. - 2002. - no 4. - S. 24-30.
 12. Otenko I.P. Modelirovanie ucheta i soglasovaniya interesov uchastnikov v processe restrukturizacii predpriyatiya / I.P. Otenko, N.A. Moskalenko // Ekonomika: problemi teoriyi ta praktiki. - 2003. - Vip. 185. - T. 1. - S. 205-209.
 13. Romashova I. Metodika soglasovaniya celey uchastnikov biznes-processov [Elektronniy resurs] - Rezhim dostupu do materialiv: http://www.logolex.com.ua/articles/13/339/.