Definition of marketing activities of industrial enterprises

Authors:
D.V. Raiko
Pages:
117 - 124
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

Improved categories of the theory of development, namely: the definition of marketing, the distinction which is focusing on: the relationship between actors, the effectiveness of life of the enterprise, information and interaction based on solving the existing conflicts that arise in of interaction with the most influential actors of the internal environment, such as partners and consumers; classification differences in terms of their impact on marketing activities for more theoretically grounded and practically important characteristics: type of environment (external, internal conflicts), the level of complexity, the possibility of solution 'Liabilities, priority resolution; classification of factors influencing the development of the new classification attributes: of nature, essence or kontekstnist transformations patency (display) process.


Keywords
development, marketing activities, industrial enterprise, contradictions


Links
 1. Bolshoy ekonomicheskiy slovar: 19000 terminov / pod red. A.N. Azriliyana. - M. : In-t novoy ekonomiki, 1997. - 856 s.
 2. Grushin B.A. Ocherki logiki istoricheskogo issledovaniya. Process razvitiya i problemy ego nauchnogo vosproizvedeniya / B.A. Grushin. - M. : Vyssh. shkola, 1961. - 214 s.
 3. Maslenchenkov Yu. S. Tehnologiya i organizaciya raboty banka: teoriya i praktika / Yu.S. Maslenchikov. - M. : DEKA, 1998. - 432 s.
 4. Melnik L.G. Tayny razvitiya / L.G. Melnik. - Sumy : Universitetskaya kniga, 2005. - 378 s.
 5. Melnik L.G. Fundamentalnye osnovy razvitiya / L.G. Melnik. - Sumy : Universitetskaya kniga, 2003. - 288 s.
 6. Ozhegov S.I. Tolkovyy slovar russkogo yazyka / S.I. Ozhegov, N.Yu. Shvedova. - M. : Azbukovnik, 2001. - 944 s.
 7. Yudin E.G. Sistemnyy podhod i princip deyatelnosti: metodol. probl. sovr. nauki / Ie.G. Yudin. - M. : Nauka, 1978. - 391 s.
 8. Filippov Yu.V. Osnovy razvitiya mestnogo hozyaystva / Yu.V. Filippov, T.G. Avdeeva. - M. : Delo, 2000. - 264 s.
 9. Pushkar A.I. Koncepciya modelirovaniya upravlencheskogo razvitiya proizvodstvenno-ekonomicheskih sistem / A.I. Pushkar. - Doneck, 1997. - 31 s.
 10. Bazilevich L.A. Avtomatizaciya organizacionnogo proektirovaniya / L.A. Bazilevich. - Lvov: Mashinostroenie, 1989. - 176 s.
 11. Korotkov E.M. Koncepciya menedzhmenta / E.M. Korotkov. - M. : Izd.-konsalt. kompaniya <>, 1998. - 301 s.
 12. Kuchin B.L. Upravlenie razvitiem ekonomicheskih sistem: tehnologicheskiy progress, ustoychivost / B.L. Kuchin, E.V. Yakusheva. - M. : Ekonomika, 1990. - 157 s.
 13. Putyatin Yu.A. Finansovye mehanizmy strategicheskogo upravleniya razvitiem predpriyatiy / Yu.A. Putyatin, A.I. Pushkar, A.N. Trided. - H. : Osnova, 1999. - 488 s.
 14. Todaro M.P. Ekonomicheskoe razvitie : per. s angl. / M.P. Todaro. - M. : YuNITI, 1997. - 666 s.
 15. Fathutdinov R.A. Strategicheskiy marketing / R.A. Fathutdinov. - 2-e izd., pererab. i dop. - SPb. : Piter, 2002. - 439 s. - 206 s.
 16. Raievnieva O.V. Upravlinnya rozvitkom pidpriiemstva: metodologiya, mehanizmi, modeli : monografiya / O.V. Raievnieva. - H. : INZhEK, 2006. - 493 s.
 17. Tridid O.M. Organizaciyno-ekonomichniy mehanizm strategichnogo rozvitku pidpriiemstva : monografiya / O.M. Tridid. - H. : Vid-vo HDEU, 2002. - 364 s.
 18. Lepa N.N. Modelirovanie processov upravleniya razvitiem promyshlennyh predpriyatiy : monografiya / N.N. Lepa, R.N. Lepa, A.I. Pushkar; [pod red. N.N. Lepy]. - Doneck : Yugo-Vostok, LTD, 2005. - 347 s.
 19. Balabanova L.V. Strategicheskoe marketingovoe upravlenie na osnove benchmarkinga / L.V. Balabanova, V.V. Slipenkiy. - Doneck : DonGUET, 2005. - 170 s.
 20. Vasilenko A.V. Menedzhment ustoychivogo razvitiya predpriyatiy: monografiya / A.V. Vasilenko. - K. : Centr ucheb. lit., 2005. - 645 s.