Synergetic basis of marketing innovations

Authors:
L.G. Melnik, I.B. Degtyaryova
Pages:
67 - 77
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

In the article it is resulted the classification of the synergetic and characteristics of its kinds, and also is developed the account of the synergetic effect from  introduction of the integrated marketing innovative decisions.


Keywords
synergetic, marketing innovations, strategic marketing, synergetic effect


Links
 1. Arlancev A. V. Sinergizm kommunikacionnogo instrumentariya : [Elektronniy resurs] /A. V. Arlancev, E. V. Popov // Marketing v Rossii i za rubezhom. - 2001. - no1. - Rezhim dostupudo statti : http://www.dis.ru/im/article.shtml?id=68.
 2. Armstrong G., Kotler F. Vvedenie v marketing. - Moskva : Izdatelskiy dom <>,2000. - 640 s.
 3. Baltin V.E. Ocenka effekta sinergii sozdaniya i funkcionirovaniya holdinga /V.E. Baltin, E.V. Skobeleva // Vestnik OGU. - 2003. - no 8. - S. 170-176.
 4. Budanov V.G. Transdisciplinarnoe obrazovanie i principy sinergetiki.Sinergeticheskaya paradigma / V.G. Budanov / [pod red. Arshinov V.I., Budanova V.G.,Voycehovicha V. E]. -- M. : Progress-Tradiciya, 2000. - S. 285-305.
 5. Vestvud Dzh. Marketingovyy plan. - Sankt-Peterburg: Piter, 2001. - 256 s.
 6. Ivashkovskaya I. Sliyaniya i pogloshcheniya: lovushki rosta [Elektronniy  resurs] /Irina Ivashkovskaya // Upravlenie kompaniey. - 2004. - no 7. - S. 26-29. - Rezhim dostupu dozhurnalu : http://vorona.hse.ru/sites/infospace/podrazd/facul/facul_econ/keiff/DocLib3/Stati_IV/uk_7_ivaskovskaya _26-29.pdf
 7. Ilyashenko S.N. Innovacionnoe razvitie rynochnyh vozmozhnostey: problemyupravleniya / S. N. Ilyashenko - Sumy : VVP <> LTD, 1999. - 222 s.
 8. Kempbell E. Strategicheskiy sinergizm, 2-e izd. / Kempbell E., Sammers Lachs K. - Spb. :Piter, 2004. - 416 s.
 9. Melnik L.G. Ekonomika i informaciya: ekonomika informacii i informaciya vekonomike : Enciklopedicheskiy slovar / L. G. Melnik - Sumy : ITD <>, 2005. - 384 s.
 10. Melnik L.G. Ekologichna ekonomika: Pidruchnik. - 2-ge vid., vipr. i dop. - Sumi : VTD<>, 2003. - 348 s.
 11. Porter M. Konkurentnoe preimushchestvo. Kak dostich vysokogo rezultata i obespechitego ustoychivost ; [per. s angl.] / Maykl Porter. - M. : Alpina Biznes Buks, 2005. - 715 s.
 12. Prigozhin I. Konec opredelennosti. Vremya, haos i novye zakony prirody /Ilya Prigozhin. - Izhevsk : NIC <>, 2000. - 208 s.
 13. Sinergetika ekonomichnih sistem : navch. posib / [I. G. Grabar, Ie. I. Hodakivskiy,O.V. Voznyuk, L. Yu. Vozna ta in.]. - Zhitomir : Zhitomir. derzh. tehn. un-t, 2003. - 244 s.
 14. Trenev N.N. Koncepciya povysheniya konkurentosposobnosti elektrotehnicheskoyprodukcii putem obedineniya predpriyatiy elektrotehnicheskoy produkcii // Marketing vRossii i za rubezhom. - 2001. - no 3. [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu :http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-3/14.shtml
 15. Uilbert K. Kratkaya istoriya vsego / [per. s angl. S. V. Zubkova]. - M. : AST : Astrel,2006. - 476 s.
 16. Curien Nicolas. The Convergence between Content and Access: Internalizing the MarketComplementarity / Curien Nicolas // Review of Network Economics, - June 2007, - Vol. 6, Issue 2. -P. 161-174.
 17. Roson R. <> / Roson R. // Review of NetworkEconomics, - 2005. - no4. - R. 142-160.