The choice of the strategy advancement of new production in the food-processing industry

Authors:
M.Y. Karpishchenko
Pages:
52 - 56
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

In the article it is analyzed necessity of management of the choice of strategy advancement of new production, and also is considered the  example of the choice of strategy advancement of the new goods on the target market according to author's algorithm.


Keywords
strategy, innovation, advancement complex, instruments of marketing policy, target market, consumer


Links
  1. Baskakova M.Yu. Innovaciyna politika harchovoyi galuzi // Mehanizm regulyuvannya ekonomiki. - no 3-4. - 2004.
  2. Baskakova M.Yu. Upravlinnya viborom strategiyi prosuvannya novoyi produkciyi na rinok // Problemi nauki. - no 1. - 2007.
  3. Baskakova M.Yu. Formuvannya kompleksu prosuvannya innovaciy na spozhivchomu rinku // Mehanizm regulyuvannya ekonomiki. - no 4. - 2006.
  4. Yurashev V., Shelest I. Budet li prodavatsya tovar / Marketolog. - no 2 - 2003. - S. 38 - 40.
  5. Kutlaliev A., Popov A. Effektivnost reklamy. - M. : Izd-vo Eksmo, - 2005. - 416 s.