Brand market positions estimation and defining the strategic targets of its development

Authors:
S.M. Makhnusha
Pages:
21 - 27
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

In this article the author generalizes the concept of brand characteristics which influence
its profitability and market positions. An approach to brand market positions estimation and
defining the strategic targets of its development is proposed.
Keywords: brand, brand expansion, brand extension, brand value, brand power, brand
relevance, brand awareness.


Keywords
brand, brand expansion, brand extension, brand value, brand power, brand relevance, brand awareness


Links
  1. Brend-kapital: soderzhanie, denezhnaya ocenka i upravlenie [Elektronniy resurs] / Tretyak O.A. - Rezhim dostupa : http://www.marketing.divo.ru/publications/21.html. - Nazva z titul. ekranu.
  2. Zozulov O.V. Analiz stavlennya spozhivachiv do torgovelnoyi marki: oglyad suchasnih teoriy i pidhodiv / Zozulov O.V. // Marketing v Ukrayini. - 2002. - no1. - S. 4 - 8.
  3. Lamben Zh.-Zh. Strategicheskiy marketing / Lamben Zh.-Zh. - Spb. : <>. - 1996. - 156 s.
  4. Lineyno-kompensacionnye modeli [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupa : http://vitawood.ru/referaty-po-ekonomike/689-analizsvojstv-tovarov-s-pomoschjudifferentsirovannojotsenki.html.
  5. Makashev M.O. Brend : ucheb. posobie dlya vuzov / Makashev M.O. - M. : YuNITI-DANA, 2004. - 207 s.