Analysis of eco-oriented types of tourism: their distinguishing and similar features

Authors:
L.M. Shulgina, A.I. Bondar
Pages:
161 - 168
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

The definitions of the eco-oriented types of tourism, similar and differential characteristics are analyzed and total integrated definition is offered. The classification of tourism types according to the nature environment by the level of ecological orientation and individualization of tourist products is built. The necessity of dividing the terminology (green and rural tourism) is defined. The sense of green tourism and its three main types by the level of the consumers’ activity are  characterized.


Keywords
eco-oriented forms of tourism, mass tourism, individualization of offer, alternative types of tourism, ecotourism


Links
 1. Problemy i perspektivy razvitiya turizma na territorii ukrainskih Karpat. [Elektronniy resurs] / I.B. Zazgarskaya. - Rezhim dostupu: http://tourlib.net/books_tourism/zazgarskaya1.htm
 2. Dmitruk O.Yu. Ekologichniy turizm: suchasni koncepciyi menedzhmentu i marketingu: navchalniy posibnik / Dmitruk O.Yu. - K.: Alterpres, 2004. - 192 s.
 3. Birzhakov M.B. Vvedenie v turizm / Birzhakov M.B. - SPb.: <>, 2007. - 576 s.
 4. Mozgovaya O. Instrumenty upravleniya razvitiem ekologicheskogo turizma v regionah mira / O. Mozgovaya // Belorusskiy zhurnal mezhdunarodnogo prava i mezhdunarodnyh otnosheniy. - 2004 - no 2
 5. Tkachenko T.I. Staliy rozvitok turizmu: teoriya, metodologiya, realiyi biznesu: monografiya / Tkachenko T.I. - K.: Kiyivskiy nacionalniy torgovelno-ekonomichniy  universitet, 2006. - 537 s.
 6. Hezi Izraeli. Ustoychivoe razvitie selskogo turizma / Yehezkel (Hezi) Izraeli // Materialy Mezhdunarodnoy specializirovannoy konferencii <>. - Minsk, 2010. - S. 49.
 7. Zeleniy turizm - panaceya chi chergoviy mif? [Elektronniy resurs] / N.V. Vasilieva - Rezhim dostupu: http://www.greentour.com.ua/ukrainian/news/22.
 8. Birkovich V.I. Silskiy zeleniy turizm - prioritet rozvitku turistichnoyi galuzi Ukrayini. Strategichni prioriteti / V.I. Birkovich // Naukovo-analitichniy shchokvartalniy zbirnik. - 2008. - no1 (6). - S. 138-143.
 9. Research report. Scottish enterprise. Perspectives on international best practice green tourism. - Edinburgh, 2004.
 10. Klicunova V.A. Zelenye marshruty / Klicunova V.A. - Minsk, 2009. - (V ramkah proekta programmy razvitiya OON <>).
 11. Luzhanska T.Yu., Mahlinec S.S., Teblyashkina L.I. Silskiy turizm: istoriya, sogodennya ta perspektivi: navch. posibnik. / T.Yu. Luzhanska, S.S. Mahlinec, L.I. Teblyashkina; Za red. Voloshina I.M. - K.: Kondor, 2008. - 385 s.
 12. Kostricya M.M. Silskiy turizm: teoriya, metodoliya, praktika: Monografiya / M.M. Kostricya; Za nauk. kerivnictvom i zag. red. prof. Ie.I. Hodakivskogo, prof. Yu.S. Cal-Calka. - Zhitomir: ZhDTU, 2006. - 196 s.
 13. Zelene dosie. Ekologichniy menedzhment. Posibnik dlya malih ta serednih pidpriiemstv. - Tallin, 2008.
 14. Hrabovchenko V.V. Ekologicheskiy turizm: ucheb.-metod. posobie / Hrabovchenko V.V. - M.: Finansy i statistika, 2004.