Analysis of commodity-price strategy of the company

Authors:
G.O. Peresadko, I.O. Lysiutin, D.O. Ryabichenko
Pages:
114 - 121
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

In this article we considered the implementation of marketing activities as the component of enterprise management system that specializes in e-commerce in goods, and proposed the assurance system of competitiveness in the regional market.


Keywords
internet-trading, competitiveness, marketing policy, commodity-price strategy


Links
  1. Voychak A.V. Marketingova politika rozpodilu i logistika [Tekst] / A.V. Voychak, A.F. Pavlenko. - K. : KNEU, 2003. - 246 s.
  2. Kardash V.Ya. Marketingova tovarna politika [Tekst] : navch. posib. / V. Ya. Kardash. - K. : KNEU, 2004. - 274 s.
  3. Karinceva O.I. Marketingova cinova politika [Tekst] / O. I. Karinceva. - K. : Universitetska kniga, 2007. - 246 s.
  4. Kotler F. Desyat smertnyh grehov marketinga [Tekst] / F. Kotler. - M. : Alpina, 2010. - 160 s.
  5. Kotler F. Lateralnyy marketing. Tehnologiya poiska revolyucionnyh idey [Tekst] / F. Kotler. - M. : Alpina, 2010. - 208 s.
  6. Krikavskiy Ie. Marketingova tovarna politika [Tekst] / Ie. Krikavskiy. - Lviv : Vidavnictvo Lvivskoyi politehniki, 2008. - 276 s.
  7. Malish O.M. Ekonomichne upravlinnya rinkovoyu povedinkoyu pidpriiemstva (na prikladi pidpriiemstv vovnyanoyi promislovosti Ukrayini) : dis. ... kand. ekon. nauk: 08.06.01 / Malish Olena Mihaylivna. - K., 2006. - 343 s.