Influence of price changes on the users at the strategic pricing on generic products

Authors:
V.L. Korinev, V.V. Kirik
Pages:
11 - 20
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

At the generic commodities’ sales the market value of producer depends on the reaction of buyers on the price changes. The analyze shows that under certain circumstances costumers can behave to the price as the index of quality. So customers can be less sensible to the price level, than to consumer descriptions of generic products. If the level of generic products’ price is associated with the level of its quality, the less than they are sensible to the change of its level. In the process of the strategic pricing producers, which takes into account maximum of high or low prices, can define the degree of costumers sensitiveness to the price.
 


Keywords
price, strategic pricing, quality of products, marketing environment, conduct of users, pharmaceutical enterprise, generic commodities


Links
  1. Artus M. M. Mehanizm cinoutvorennya ta yogo funkciyi v umovah rinku / M.M. Artus // Finansi Ukrayini. - 2004. - no10. - S. 103-147.
  2. Bezkorovayna S. V. Upravlinnya cinovoyu politikoyu pidpriiemstva ta optimizaciya cinovih rishen v umovah rinkovoyi konkurenciyi / S. V. Bezkorovayna //  Visnik Rivnenskogo derzhavnogo tehnichnogo universitetu. - 2003. - no2 (21). - S. 3-8.
  3. Voronina A.V. Mehanizm marketingovogo cinoutvorennya (na materialah metalurgiynoyi galuzi Ukrayini) : dis. kand. ekon. nauk : 08.06.01 / Voronina Alevtina Viktorivna. - K., 2003. - 224 s.
  4. Golubkov E. P. Marketingovye issledovaniya: teoriya, metodologiya i praktika / E. P. Golubkov. - M. : Finpress, 1998. - 416 s.
  5. Doyl P. Menedzhment: strategiya i taktika / P. Doyl ; per. s angl. - SPb. : Izdatelstvo <>, 1999. - 560 s.
  6. Petrik O.I. Shlyah do cinovoyi stabilnosti: svitoviy dosvid i perspektivi dlya Ukrayini : monografiya / O.I. Petrik - K. : UBS NBU, 2008. - 369 s.
  7. Cinova politika torgovelnogo pidpriiemstva v umovah marektingovoyi oriientaciyi: monografiya / L.V. Balabanova, O.V. Sardak. - Doneck : Doneck. derzh. un-t ekonomiki i torgivli im. M. Tugan-Baranovskogo, 2003. - 148 s.
  8. Koriniev V.L. Vitchiznyane cinoutvorennya v umovah ekonomichnoyi krizi. // Visnik ternopilskogo nacionalnogo ekonomichnogo universitetu : Naukoviy zhurnal. - 2007. - no5. - S. 132-136.
  9. Koriniev V.L. Marketingove cinoutvorennya v umovah pidpriiemnickoyi diyalnosti malih pidpriiemstv // Stan, rozvitok ta derzhavne regulyuvannya diyalnosti malih pidpriiemstv v Ukrayini : Monografiya / V.L. Koriniev, M.I. Pivovarov, M.A. Pogribnyak, S.I. Brilov. - Zaporizhzhya, KPU, 2009. - S. 145-194.