The classification of types and purviews of benchmarking in the system of enterprise management

Authors:
A.V. Dubodelova, O.V. Yurynec, A.V. Kataev
Pages:
102 - 106
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

Generalized description of benchmarking as instrument of the standard testing of efficiency of activity of enterprise in an external and internal business environment. Classification is conducted, the features of types of benchmarking are exposed and the spheres of their application are grounded in the system of management of enterprise.


Keywords
competition analysis, marketing research, benchmarking , strategy


Links
 1. Azoev G.L. Benchmarking: pozicionirovanie aviakompaniy na moskovskomu rynke aviabiletov // Marketing i marketingovye issledovaniya v Rossii / Azoev G.L., Baturin E.V. - M., 2000. - no1 - S. 5-7.
 2. Ann H., Bagiev G., Marketing / Ann H., Bagiev G., Tarasevich V. / Pod obshch. red. G. Bagieva. - SPb. : Piter, 2005. - 736 s.
 3. Arenkov Y. Benchmarking i marketingovye resheniya [Elektronniy resurs] / Arenkov Y., Bashev E. - Rezhim dostupu : http://www.marketing. spb.ru.
 4. Arefeva E.V. Benchmarking kak instrument povysheniya konkurentosprosobnosti kompanii / Arefeva E.V., Arefev O.V. // Rynok kapitala - M., 2000. - no1-2.
 5. Van der Veyk G. Benchmarking [Elektronniy resurs] / Van der Veyk G. - Rezhim dostupu: http://www.devbusiness.ru.
 6. Gaydaenko T.A. Marketingovoe upravlenie. Polnyy kurs MVA. Principy upravlencheskih resheniy i rossiyskaya praktika / T.A. Gaydaenko. - 2-e izd., pererab. i dop. - M. : EKSMO, 2006. - 496 s.
 7. Golicin A.M. Vistavki ta yarmarki: rol benchmarkingu // Marketing v Ukrayini /
 8. Golicin A.M - K., 2004. - no4. - S. 57-60.
 9. Gordiienko P.L. Strategichniy analiz : Navch. posibnik / P.L. Gordiienko - K. : Altera, 2006. - 404 s.
 10. Mihaylova E.A. Osnovy benchmarkinga: osnovnye principy koncepcii i planirovaniya benchmarketingovogo proekta / Mihaylova E.A.. // Menedzhment v Rossii i za rubezhom - M., 2001. - no3. - S. 80-81.
 11. Saveliev Ie.V. Novitniy marketing / Ie.V. Saveliev, S.I. Chebotar, D.A. Shtefanich ta in. Za red. Ie.V. Savelieva - K. : Znannya, 2008 - 420 s.
 12. Radchenko K.I. Strategichniy analiz u biznesi : Navchalniy posibnik. Vidannya 2-ge, dopovnene. - Lviv : <>, 2003. - 272 s.
 13. Reyder R. Benchmarking kak instrument opredeleniya strategii i povysheniya pribyli / Per. s angl. A.L. Raskina ; Pod nauch. red. T.V. Danilovoy - M. : RIA <>, 2007. - 248 s.
 14. Benchmarking and Internal Auditing [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu :
 15. http://www.Mc2consulting.com.
 16. Jenster P., Hussey D.E. Company Analysis Determining Strategic Capability. - Jon Wiley & Sons, 2001
 17. Kahn R., Grunig R., Clarc A. Process-Based Strategic Planning. - Springer Verlad, 2001.
 18. Tad Leahy. Reaching New Heights, Part One [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu :http://www.Businessfinancemag.