У травні 2012 року угорський науковий журнал "Theory, Methodology, Practice" став нашим партнером.

 

У квітні 2012 року он-лайн версію журналу було зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) під номером ISSN 2227-6718.

 

У березні 2012 року дагестанський науковий журнал "Питання структуризації економіки" став нашим партнером.

 

У лютому 2012 року наше видання було зареєстроване в IndexCopernicus Journals Master List.

 

У січні 2012 року журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» було включено до міжнародної бази наукових видань Directory of Open Access Journals, що знаходяться у вільному доступі.

 

У червні 2011 року російський журнал "Контролінг" став нашим партнером.

 

У травні 2011 року запрацював багатофункціональний сайт журналу «Маркетинг і менеджмент інновацій».

 

У лютому 2011 року рішенням Президії Вищої атестаційної комісії від 23.02.2011 року журнал ММІ включено до Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.

 

У кінці 2010 року до складу редакційної колегії були введені іноземні науковці – представники Росії та Болгарії.

 

У липні 2010 року журнал було зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) під номером ISSN 2218-4511.

 

У червні 2010 року вийшов перший випуск журналу «Маркетинг і менеджмент інновацій».

 

У лютому 2010 року кафедрою маркетингу та УІД Сумського державного університету був заснований журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій».