Редакційна політика

Вступ

«Маркетинг і менеджмент інновацій» – це науковий журнал, що публікується у відкритому доступі та висвітлює актуальні питання з маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту.

У цій редакційній політиці викладені принципи процесу прийняття, рецензування та публікації матеріалів, а також основні стандарти діяльності видання та критерії, які висуваються до статей.

Редакційна політика обов’язкова до виконання всіма сторонами видавничого процесу. Подання статей авторами чи рецензування матеріалів рецензентами означає автоматичне погодження з викладеними стандартами.

У разі виникнення питань, пропозицій чи скарг необхідно звернутися до редакції за електронною адресою 

 

1. Вільний доступ до матеріалів журналу.

Повні версії статей журналу розміщуються у вільному доступі на таких сайтах: журналу, Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та Інституційного репозитарію Сумського державного університету. Анотації та ключові слова викладені на сайті міжнародної бази Directory of Open Access Journals.

 

2. Процес прийняття, рецензування та публікації матеріалів.

2.1. Отримання рукописів.

Рукописи оформлюються відповідно до вимог, що висуваються Редакцією журналу «Маркетинг і менеджмент інновацій». Рукописи розглядаються на відповідність висунутим вимогам редактором та можуть бути поверненні на дооформлення. Повідомлення про отримання рукописів надсилаються авторам електронною поштою.

 

2.2. Процес рецензування.

У журналі діє система подвійного таємного рецензування. Рецензенти отримують зашифровані статті, а авторам не відкривається особа рецензента. Усі матеріали оцінюються відповідно до критеріїв, які наведені у п. 3. Рецензент після розгляду матеріалів може винести одне з таких рішень:

  • Опублікувати як є;
  • Опублікувати з незначними змінами;
  • Відправити на повторне рецензування (якщо необхідні істотні зміни);
  • Відмовити (якщо потрібна значна переробка. Але автор може подати доопрацьований матеріал повторно);
  • Відмовити без дозволу повторного подання (якщо матеріал має принципові недоліки, містить плагіат або не відповідає тематиці журналу).

 

2.3. Прийняття статті до друку та друк матеріалів.

Остаточне рішення щодо поданих матеріалів ухвалює Редакційна колегія. Результати розгляду, зауваження та рекомендації надсилаються автору електронною поштою. Процес розгляду статті триває не більше 3 місяці.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення зі збереженням авторського стилю.

Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.

Оплата статті здійснюється лише після остаточного рішення про публікацію матеріалів.

На одну статтю призначається лише один авторський екземпляр журналу (незалежно від кількості авторів). Додаткові примірники можуть бути придбанні в редакції за умови наявності вільних екземплярів.

 

3. Критерії відбору статей.

Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» приймає неопубліковані раніше і не представлені до публікації в будь-які інші видання статті, які висвітлюють оригінальні результати досліджень з питань маркетингу інновацій та інновацій у маркетингу, інноваційного менеджменту, інноваційного розвитку, екологічного маркетингу та менеджменту. До публікації приймаються матеріали, написані однією з трьох мов: українською, російською або англійською. З огляду на важливість глобалізаційних процесів розвитку всесвітньої науки ми підтримуємо та вітаємо статті з різних країн близького та далекого зарубіжжя та англійською мовою (але якісною та професійною).

Основні критерії відбору: оригінальність, інноваційність, значення результатів у своїй галузі, теоретична основа та огляд вже проведених досліджень та наявних публікацій, методологія, грамотність, дотримання редакційних вимог.

 

4. Ставлення до принципів етики.

Редакція журналу «Маркетинг і менеджмент інновацій» не приймає до друку матеріали, які містять образливі висловлювання, прояви агресії чи національної, релігійної, расової та іншої дискримінації, що розпалюють міжнаціональну і расову ворожнечу, порушують міжнародні правові норми і законодавство.

Редакція не несе відповідальність за думки, судження, результати і висновки, які зроблені авторами статей та надруковані в журналі. Вони не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.

 

Останніми роками у вітчизняній та міжнародній науці відбувається зростання кількості випадків плагіату (значне копіювання чужої роботи без підтвердження авторства або надання відповідних посилань, шахрайські дослідження тощо). Редакція вважає моніторинг етики викладених у статтях положень одним з основних аспектів своєї діяльності та процесу рецензування. Також Редакційна колегія закликає допомогти кожного бажаючого та небайдужого в боротьбі з шахрайством та плагіатом. Будь-яке повідомлення, зауваження чи пропозиція будуть розглянуті.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

 

5. Ліцензійні умови.

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Маркетинг і менеджмент інновацій» автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Детальніше про угоду можна ознайомитися у відповідному розділі.

 

6. Зміни та доповнення редакційної політики.

Редакція може вносити зміни та доповнення до Редакційної політики для удосконалення та покращення процесу публікації та видання матеріалів.