Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» започаткований кафедрою маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету у лютому 2010 року.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №164 від 28.12.2019 року журнал ММІ включено до Переліку наукових фахових видань України категорії А, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.

 

 

Періодичність видання – 4 рази на рік. Графік виходу номерів (№1 – березень; №2 – червень; №3 – вересень; №4 – грудень).

Мова публікацій – англійська.

 

Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» висвітлює актуальні питання з маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти інноваційних трансформацій в економіці.

ММІ містить такі розділи:

 • Інновації в маркетингу
 • Інновації в менеджменту
 • Менеджмент та регулювання інноваційного розвитку
 • Правові аспекти маркетингу, менеджменту та інновацій
 • Маркетинг та менеджмент фінансових інновацій
 • Маркетинг та менеджмент екологічних інновацій
 • Маркетинг та менеджмент бізнес-інновацій
 • Маркетинг та менеджмент інновацій в публічному управлінні
 • Маркетинг та менеджмент інновацій в освіті
 • Маркетинг та менеджмент інновацій в соціальному секторі.

 

Головний редактор журналу:

 • наказом ректора №0582-І від 30 серпня 2018 року відбулася зміна головного редактора журналу «Маркетинг та менеджмент інновацій» і призначено – д.е.н., доц. Олексія Валентиновича Люльова;
 • до 30 серпня 2018 р. - завідувач кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету, д.е.н., проф. Сергій Миколайович Ілляшенко.

 

Членами редколегії є відомі фахівці маркетингу, менеджменту та інноватики з вітчизняних та зарубіжних університетів та наукових установ.

 

З умовами публікації та вимогами до оформлення матеріалів ви можете ознайомитись у відповідному розділі

 

Контакти редакції:

Поштова адреса: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, СумДУ, навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького

Електронна адреса: mmi@fem.sumdu.edu.ua