Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» започаткований кафедрою маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету у лютому 2010 року.

 

Наукове видання розміщується у відкритому доступі та висвітлює актуальні питання з маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти інноваційних трансформацій в економіці.

 

Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» прагне забезпечити найвищі стандарти етики. Згідно з цим, усі сторони видавничого процесу – автори, редактори журналу, рецензенти – повинні діяти відповідно зі встановленими стандартами етичної поведінки та виконувати свої обов'язки. 
 

Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» містить такі розділи:

  • Інновації в маркетингу
  • Інновації в менеджменту
  • Менеджмент та регулювання інноваційного розвитку
  • Правові аспекти маркетингу, менеджменту та інновацій
  • Маркетинг та менеджмент фінансових інновацій
  • Маркетинг та менеджмент екологічних інновацій
  • Маркетинг та менеджмент бізнес-інновацій
  • Маркетинг та менеджмент інновацій в публічному управлінні
  • Маркетинг та менеджмент інновацій в освіті
  • Маркетинг та менеджмент інновацій в соціальному секторі.

 

Увага! Для надсилання матеріалів або будь-яких питань до редакції просимо користуватися тільки цією електронною адресою: mmi@fem.sumdu.edu.ua

 

Науковий журнал "Маркетинг та менеджмент інновацій" індексується м​іжнародною наукометричною базою Emerging Sources Citation Index (Web of Science). Усі статті проходять перевірку на плагіат програмою Strikeplagiarism.

 

Новини

Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» постійно оцінюється міжнародними наукометричними базами: Index Copernicus (72,68 бали у 2014 р.), Google Scholar (4089 загальних посилань, h-індекс – 22), Global Impact Factor (0,567 у 2015 р.), Science Impact Factor (1,28) тощо.

У зв'язку із представленням журналу у міжнародних базах даних до матеріалів, що подаються до редакції, висуваються спеціальні вимоги (розширена англомовна анотація, список використаної літератури англійською мовою тощо). Детальніше інформацію можна переглянути у відповідному розділі.