Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» започаткований кафедрою маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету у лютому 2010 року.

 

Наукове видання розміщується у відкритому доступі та висвітлює актуальні питання з маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти інноваційних трансформацій в економіці.

 

Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» прагне забезпечити найвищі стандарти етики. Згідно з цим, усі сторони видавничого процесу – автори, редактори журналу, рецензенти – повинні діяти відповідно зі встановленими стандартами етичної поведінки та виконувати свої обов'язки. 
 

Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» містить такі розділи:

  • Інновації в маркетингу
  • Інновації в менеджменту
  • Менеджмент та регулювання інноваційного розвитку
  • Правові аспекти маркетингу, менеджменту та інновацій
  • Маркетинг та менеджмент фінансових інновацій
  • Маркетинг та менеджмент екологічних інновацій
  • Маркетинг та менеджмент бізнес-інновацій
  • Маркетинг та менеджмент інновацій в публічному управлінні
  • Маркетинг та менеджмент інновацій в освіті
  • Маркетинг та менеджмент інновацій в соціальному секторі.

 

Увага! Для надсилання матеріалів або будь-яких питань до редакції просимо користуватися тільки цією електронною адресою: mmi@fem.sumdu.edu.ua

 

Науковий журнал "Маркетинг та менеджмент інновацій" індексується м​іжнародною наукометричною базою Emerging Sources Citation Index (Web of Science). Усі статті проходять перевірку на плагіат програмою Strikeplagiarism.

 

Новини

Dear friends and partners of SJ “Marketing and Management of Innovations”

If you follow the news Russia has started the war in Ukraine. Our city, Sumy, is very close to the Russian border. Every minute we receive a lot of questions and a lot of advice. Thanks for your concerning and embraced words. 

 

16 грудня 2020 року SJ "Marketing and Management of Innovations" було включено до престижної американської бази даних Cabell’s Journalytics database. 

Відповідно Наказу Міністерства освіти і науки України №1643 від 28.12.2019 SJ "Marketing and Management of Innovations" включено до списку друкованих періодичних видань, що включаються до переліку наукових фахових видань України категорії А. Журналом охоплено такі економічні спеціальності: 051, 071, 072, 073

Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» №2 за 2018 рік проіндексовано міжнародною наукометричною базою Emerging Sources Citation Index (Web of Science). З повним списком наукометричних баз та наукових бібліотек, до яких входить журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій», можна ознайомитися у 

Нагадуємо, що у 2015 році наше видання було включене до наукометричної бази Emerging Sources Citation Index (Web of Science).