Сценарио-анализ при выборе бизнес-модели приборостроительного предприятия

Авторы:
Е.В. Крикавский, А.И. Чухрай
Раздел:
Инновации в маркетинге
Страницы:
54 - 70
Язык оригинала:
Украинский


Аннотация

В статье изложены результаты разработки технологии выбора бизнес-модели предприятия в условиях динамичности и неопределенности рынка, а также апробация данной технологии на конкретном исследуемом предприятии методом ситуационного анализа. В работе использованы следующие методы исследования: SWOT-анализ, сценарио-анализ, дерево целей, матричный метод.


Ключевые слова
бизнес-модель, технология выбора бизнес-модели, SWOT-анализ, сценарио-анализ, генерирование альтернативных сценариев, дерево целей, матрица стратегических альтернатив


Ссылки
 1. Casadesus-Masanell R. From strategy to business models / R. Casadesus-Masanell, J.E. Ricart // Long Range Planning. – 2010. – Vol. 43, Issues 2-3. – P. 204.
 2. Jansen W. New Business Models for the Knowledge Economy // W. Jansen, W. Steenbakkers, H. Jäegers. – Gower Publishing, Ltd., 2007. – 141 p. 
 3. Keidel R.W. The Geometry of Strategy. Concepts for Strategic Management / R.W. Keidel. – New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2010. – P. 67-69.
 4. Osterwalder A. An e-Business Model Ontology for Modeling e-Business / A. Osterwalder, P. Yves. – 15th Bled Electronic Commerce Conference (17-19), 2002. 
 5. Rearce J. Strategic Management: Formulation, Implementation, and Control / J. Rearce, R. Robison.– Macgraw-Hill, Irwin, 2005.
 6. Бизнес-модели в Интернете [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oladan. com/ru/studio/blog/131-2009-01-26-06-59-02.html
 7. Джонсон М. Изобретая новую бизнес-модель / М. Джонсон, К. Кристенсен, Х. Кагерманн // Стратегии. – 2009. – №1-2. – С. 14-24. 
 8. Загірська І.О. Методика побудови сценарного аналізу із використанням байєсівських методів / І.О. Загірська, П.І. Бідюк // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2012. – №8 (84). – С. 137-142.
 9. Крикавський Є.В. Формування стратегічної моделі розвитку вузькоспеціалізованих машинобудівних підприємств / Є.В. Крикавський, В.Й. Бица // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6, Т. 2. – С. 55-62.
 10. Мокринська З.В. Особливості сучасних бізнес-моделей авіакомпаній на міжнародному ринку авіаперевезень / З.В. Мокринська // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2009. – №30. – С. 16-27.
 11. Прахалат К.К. Майбутнє конкуренції. Творення унікальної цінності спільно з клієнтами / К.К. Прахалат, Рамасвамі Венкат : пер. з англ. М. Ставицького. – К. : Видавництво Олексія Капусти (підрозділ «Агенція «Стандарт»»), 2005. – 258 с. 
 12. Сливоцький А. Міграція капіталу: Як у замислах на кілька років випередити своїх конкурентів / А. Сливоцький : пер. з англ. Л.М. Петрушенко. – Київ : Унів. вид-во «Пульсари», 2001. – 296 с. 
 13. Сооляттэ А.Ю. Что такое бизнес-модель? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mkozloff.files.wordpress.com/
 14. Чухрай Н.І. Бізнес-модель як джерело інноваційного зростання / Н.І. Чухрай // Управлінські інновації. – 2012. – Вип. 1. – С. 21-33.
 15. Чухрай Н.І. Оцінювання результативності та ефективності маркетингу промислового підприємства у ланцюгу поставок / Н.І. Чухрай, І.Б. Млинко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – №3. – 2013. – С. 24-34.
 16. GFK: Ринок побутової техніки та електроніки показав позитивну динаміку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.trademaster.ua/articles/407.