Интегрированный инвестиционно-инновационный процесс группы предприятий: сущность и последовательность реализации

Авторы:
Е.Н. Чупырь
Раздел:
Проблемы управления инновационным развитием
Страницы:
215 - 219
Язык оригинала:
Украинский


Аннотация

Статья посвящена раскрытию сущности, содержания и этапам реализации интегрированного инвестиционно-инновационного процесса.


Ключевые слова
инвестиционно-инновационный процесс, модель, инновационный проект


Ссылки
  1. Амоша О.І. Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика / О.І. Амоша, І.П. Булєєв, Г.З. Шевцова // Економіка промисловості. – 2007. – №1. – С. 3-9.
  2. Федулова І.В. Передумови інноваційного розвитку промислових підприємств України: монографія / І.В. Федулова. – К. : НУХТ, 2009. – 272 с.
  3. Кірдіна О.Г. Необхідність науково-виробничої інтеграції як форми реалізації інвестиційно-інноваційного проекту організації швидкісного руху залізницями України /О.Г. Кірдіна // Вісник ХНАУ. – 2010. – № 10. – С. 183-194.
  4. Гриньов А.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління / А.В. Гриньов. – Х.: ВД «Інжек», 2003. – 308 с.
  5. Дикань В.Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: монографія / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко. – Х. : УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.
  6. Костюк В.Н. Изменяющиеся системы / В.Н. Костюк. – М. : Наука, 1993. – 352 с.