Індексування ММІ в базі даних Web of Science

Повідомляємо, що всі статті, які були надруковані в журналі «Маркетинг та менеджмент інновацій» у 2015-2017 роках, були проіндексовані Web of Science. Нагадуємо, що у 2015 році наше видання було включене до нової наукометричної бази Emerging Sources Citation Index (Web of Science).