Антикризове управління: перші сигнали банкрутства

Автори:
Любос Елекcа1, Ленка Хволкова1, Мирослава Кнапкова1
1. Університет Матея Бел (Словаччина)
Сторінки:
98 - 111
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Elexa, L., Hvolkova, L., Knapkova, M. (2019). Anticrisis Management: Warning Signals Before Failure. Marketing and Management of Innovations, 3, 98-111. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-08


Анотація

Кризові ситуації в операційній діяльності компанії мають свою закономірність та тенденцію розвитку. При цьому кризи, які можна подолати та неминучі кризи відрізняються за своєю тривалістю, залежать від сектору економіки та регіону в якому функціонує підприємство. У свою чергу подолання кризових ситуацій вимагає відповідного юридичного втручання. Авторами визначено, що негативним наслідком кризи на підприємстві є банкрутство. Швидке зростання кількості банкрутств на підприємствах Словаччині обумовлює актуальність дослідження. Головною метою статті є аналіз процесу банкрутства як одного із виду кризи в компаніях Словаччини, виокремлення його характеристики за регіональними та галузевими особливостями, враховуючи економічні умови функціонування перед початком банкрутства. У статті використано вторинні дані, отримані із наявних баз даних. При цьому дослідження проведено на основі панельних даних, сформованих для вибірки із усіх компаній, що знаходяться на перших етапах банкрутства з 2009 до 2019 року. На першому етапі сформовано та проаналізовано генеральну сукупність компаній незалежно від форми власності з метою визначення інтенсивності банкрутств в залежності від сектору економіки та регіону, в якому функціонують підприємства. На другому етапі виокремлено цільову вибірку за допомогою виключення нерелевантних компаній – приватних підприємців без наявної інформації про їх діяльність, а також компанії із непідтвердженою інформацією чи незрозумілими причинами початку процесу банкрутства. Таким чином, у статті визначено ранні попереджувальні сигнали банкрутства за допомогою абсолютних та відносних показників за три, два та рік до початку банкрутства. Авторами кількісно визначена та детально тривалість процесу банкрутства для відповідних секторів економіки (визначених за Європейською класифікацією економічної активності)  та регіонів Словаччини. Результати емпіричного аналізу свідчать про те, що різке зростання кількості банкрутств відбулось під час істотних змін у законодавстві про банкрутство. У статті встановлено, що найдовший процес банкрутства (4 роки) зафіксований у готельному та ресторанному бізнесі, тоді як ІТ компанії, загалом, виходять із ситуації банкрутства протягом року. Авторами наголошено, що тривалість банкрутства не має статистично значущої різниці між секторами економіки та регіонами в яких функціонує підприємство. При цьому відповідно до законодавчих норм,  низький коефіцієнт ліквідності вважається головною причиною зародження банкрутства у компанії. Отримані результати дослідження мають практичне значення і можуть бути корисними для подальшого детального аналізу взаємозв’язку між розвитком процесу банкрутства, компенсацією зобов’язань та нефінансовими факторами банкрутства в окремих секторах економіки.


Ключові слова
банкрутство, неплатоспроможність, заборгованість, внутрішні фактори, життєвий цикл, ліквідність


Посилання
 1. Accountancy Act 431/2002 Coll., of June 18, 2002, as amended by the Act 562/2003 Coll., and by the Act 561/2004 Coll. (Slovakia).
 2. Act No. 7/2005 Coll., Bankruptcy and Restructuring Act of December 9, 2004, as amended by later acts (Slovakia).
 3. Boeker, W. (1997). Strategic change: the influence of managerial characteristics and organizational growth. Academy of Management Journal, 40(1), 152-70. doi: 10.2307/257024
 4. Bradley, D.B., Cowdery, Ch. (2002). Small Business: Causes of Bankruptcy. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.367.4484&rep=rep1&type=pdf
 5. Bryan, D., Fernando, G.D., Tripathy, A. (2013). Bankruptcy risk, productivity and firm strategy. Review of Accounting and Finance, 12(4), 309-326. doi: 10.1108/RAF-06-2012-0052
 6. Campbell, J., Hilscher, J., Szilagyi, J. (2011). Predicting financial distress and the performance of distressed stocks. Journal of Investment Management, 9(2), 14-34.
 7. Database of financial data. (2019, April 12). Retrieved from https://www.finstat.sk
 8. Elexa, L., Hvolkova, L., Knapkova, M. (2018). Úpadok ako potencialny nasledok nevhodných inovacii. Acta Aerarii Publici 15(2), 56-68.
 9. Farooq, U., Qamar, M.A.J., Haque, A. (2018). A three-stage dynamic model of financial distress. Managerial Finance, 44(9), 1101-1116. doi: 10.1108/mf-07-2017-0244
 10. Gulsun, I., Umit, G. (2010). Early warning model with statistical analysis procedures in Turkish insurance companies. African Journal of Business Management, 4(5), 623-630.
 11. Korol, T., Korodi, A. (2010). Predicting bankruptcy with the use of macroeconomic variables. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 44(1), 201-221.
 12. Ooghe, H, Prijcker, S. (2006). Failure processes and causes of company bankruptcy: a typology. Management Decision, 46(2), 223-242. doi: 10.1108/00251740810854131
 13. Opoku, K., Amon, A., Arthur, C.J. (2015). Predicting corporate failure: a systematic literature review of methodological issues. International Journal of Law and Management, 57(5), 461-485. doi: 10.1108/IJLMA-04-2014-0032
 14. Parrino, R., Poteshman, A.M., Weisbach, M.S. (2005). Measuring investment distortions when risk-averse managers decide whether to undertake risky projects. Financial Management, 34(1), 21-60. doi: 10.2139/ssrn.297779
 15. Pindado, J., Rodrigues, L., Torre, C. (2008). Estimating financial distress likelihood. Journal of Business Research, 61(9), 995-1003. doi: 10.2139/ssrn.485182
 16. Purnanandam, A.K. (2008). Financial distress and corporate risk management: theory & evidence. Journal of Financial Economics, 87(3), 706-739. doi: 10.1016/j.jfineco.2007.04.003
 17. Register of financial statements. (2019, April 25). Retrieved from https://registeruz.sk
 18. Sun, J., Li, H., Huang, Q.-H., He, K.-Y. (2014). Predicting financial distress and corporate failure: a review from the state-of-the-art definitions, modeling, sampling, and featuring approaches. Knowledge-Based Systems, 57, 41-56. doi:10.1016/j.knosys.2013.12.006
 19. Sebestova, J., Sperka, R., Cemerkova, S. (2016). Determinants of regional business environment in Czech Republic: an expert dilemma. Forum Scientiae Oeconomia, 4(4), 65-74.
 20. The review of regional courts. (2018, December 31). Retrieved from https://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/Statistika-sudy.aspx
 21. Tobback, E. et al. (2017). Bankruptcy prediction for SMEs using relational data. Decision Support System, 102, 69-81. doi:10.1016/j.dss.2017.07.004