Еко-інновації та малий і середній бізнес: емпіричне дослідження для Словаччини

Автори:
Лубіца Лесакова1
1. Університет Матея Бел (Словаччина)
Сторінки:
89 - 97
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Lesakova, Ľ. (2019). Small and Medium Enterprises and Eco-Innovations: Empirical Study of Slovak SME´s. Marketing and Management of Innovations, 3, 89-97. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-07


Анотація

Еко-інновації та зелені технології лежать в основі політики Європейського Союзу (ЄС) та являються ключовими факторами подальшого його розвитку. Автором зазначено, що економічний розвиток ЄС залежить від стану навколишнього природного середовища (НПС) та глобального попиту на відновлювану енергію. Таким чином, прийняття ефективних рішень щодо розподілу ресурсів є джерелом створення нових робочих місць та економічного росту у майбутньому. У статті проаналізовано низку практичних прикладів у галузі енергозбереження, що підтверджують гіпотезу про позитивний вплив еко-інновацій на НПС, економічний та соціальний розвиток. При цьому автором зазначено, що впровадження еко-інновацій малими та середніми підприємствами (МСП) має позитивний вплив на їх конкурентоспроможність. Автором наголошено, що для досягнення цілей сталого розвитку, МСП повинні активніше впроваджувати еко-інновації. Головною метою даної статті є висвітлення результатів емпіричного дослідження рівня залучення МСП Словаччини до еко-інноваційної діяльності та його порівняння з середнім рівнем серед 28 країн Європи. Відповідно до поставленої мети дослідження автором проаналізувано п’ять еко-інноваційних напрямів, які мають значний вплив на розвиток циркулярної економіки, а саме: а) утилізація відходів та мінімізація їх утворення; б) перепланування енерговитрат із метою мінімізації енергоспоживання; в) модернізація товарів та послуг для мінімізації використання матеріалів чи їх рециркуляція; г) раціоналізація використання водних ресурсів та максимізація їх  вторинного використання; д) використання відновних джерел енергії. Таким чином, дослідження вищезазначених видів еко-інноваційної діяльності дозволили систематизувати наявні проблем, які виникають у процесі впровадження екологічних інновацій Словацькими МСП. Якісний та кількісний аналіз даного дослідження здійснено на основі даних, отриманих із вторинних джерел. При цьому підґрунтям оцінювання участі МСП в еко-інноваційній діяльності стали дані опитування, проведеного у країнах ЄС у 2016 році щодо дослідження внеску МСП у розвиток циркулярної економіки (включаючи еко-інноваційну діяльність) у 2014-2016 роках. У свою чергу, у Словаччині опитано 383 МСП, які працюють у сфері виробництва товарів та послуг, а також промисловості. Методологія даного дослідження заснована на методах випадкового аналізу, дедукції, абстракції, порівняння, а також синтезу. Таким чином, отримані результати дослідження мають практичне значення та можуть бути корисними для менеджерів МСП та представників управлінських структур, залучених у процес впровадження еко-інновацій.


Ключові слова
еко-інновації, малі та середні підприємства, Словацька республіка


Посилання
 1. Arundel, A., Kemp, R. (2009). Measuring eco-innovation. United Nations University – Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology. Maastricht, UNU-MERIT 2009-017.
 2. Azevedo, S. et al. (2014). Eco-Innovation and the Development of Business Models. Springer International Publishing Switzerland.
 3. Bossink, B. (2012). Eco-innovation and Sustainability Management. London: Routledge Taylor and Francis Group.
 4. Hillebrand, B., Driessen, P. (2002), Adoption and diffusion of green innovations. In Nielsen, W. & Bartels, G. Marketing for sustainability: towards transactional policy making. Amsterdam: IOS Press Inc.
 5. Eco-innovation Observatory. /2011). Eco-Innovation Action Plan. Available at: https://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-action-plan/objectives-ethodology_andactions/. (Accessed 11 October, 2018).
 6. Eco-innovation Observatory. (2013). Europe in transition. Paving the way to a green economy through eco-innovation. Annual report 2012.
 7. Eco-innovation Observatory. (2018). Eco-innovation in Slovakia. EIC Country Profile 2016-2017. Available at: https://ec.europa.eu/environment/ecoap/country/profiles/. (Accessed 10 March, 2019).
 8. Ekins, P. (2010). Eco-innovation for environmental sustainability: concepts, progress and policies. In Econ Policy 7, 267-290.
 9. European Commission. (2014). Green Action Plan for SMEs. Available at: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/green-action-plan/. (Accessed 11 October, 2018).
 10. European Commission. (2016). European SMEs and the Circular Economy. Flash Eurobarometer 441. Available at: http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/. (Accessed 10 March, 2019).
 11. European Commission. (2017). SBA Fact Sheet 2017 – Slovakia. Available at: http://www.sbaagency.sk/en/small-business-act-for-europe/. (Accessed 10 November, 2018).
 12. Fussler, C., James, P. (1996). Driving eco-innovation: a breakthrough discipline for innovation and sustainability. London: Pitman Ltd.
 13. Hroncova-Vicianova, J. (2017). Developing eco-innovation in business practice in Slovakia. Journal of Business Economics and Management 18(5):1042-1061.
 14. Jeck, T. (2018). Ekologicke inovacie: teoreticke a hospodarsko-politicke súvislosti. Bratislava: Ekonomický ústav SAV.
 15. Kemp, R., Pearson, P. (2007). Final Report of the MEI project measuring eco-innovation. Maastricht: UM Merit.
 16. Kurowska-Pysz, J., Gregor, M. (2014). The transfer of knowledge in technological cross-border industry cluster-case study. Management Systems in Production Engineering, 2(14), 63-67.
 17. Lesakova, Ľ. (2019). Ekologicke inovacie v činnosti malých a stredných podnikov. Eko-inovacie a male a stredne podniky, 35-50. Banska Bystrica: Ekonomicka fakulta Univerzity Mateja Bela.
 18. Lesakova, Ľ. (2018). The critical view on Innovation Activity in SME´s Sector in Slovakia (pp. 137-149). Dias, A., Salmelin, B. (Eds.) Modeling Innovation Sustainability and Technologies: Economic and Policy Perspectives. Switzerland: Springer International Publishing.
 19. Lesakova, Ľ. (2014). Evalutating innvations in small and medium enterprises in Slovakia. Procedia – social and behaviorial sciences: contemporary issues in business, management and education 110(2014): 74-81.
 20. Lobzhanidze, N., Mikiashvili, N. (2017). Green Innovations and Economic Policy in Small Economies. Forum Scientiae Oeconomia 5(2), 29-40.
 21. MZP – Ministerstvo zivotneho prostredia SR. (2014). Orientacia, principy a priority environmentalnej politiky SR na roky 2014-2020. Available at: http://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/. (Accessed 10 March, 2018).
 22. MZP – Ministerstvo zivotneho prostredia SR. (2019). Envirostrategia 2030. Available at: https://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/envirostrategia-2030/. (Accessed 13 February, 2019).
 23. Rennings, K. (2000). Redefining innovation - eco innovation research and the contribution from ecological economics. EcolEcon 32, 319-332.
 24. Schiederig, T., Tietze, F., Herstatt, C. (2012). Green innovation in technology and innovation management – an exploratory literature review. R&D management 42(2), 180-192.
 25. SBA – Slovak Business Agency. (2018). Analýza vyuzivania eko-inovacii a obehovej ekonomiky v prostredi MSP. Available at: http://www.sbagency.sk/sites/default/files/7_anal_ vyuzivania_eko-inovacii-a-prvkov-obehovej-ekonomiky_v_prostredi_msp.pdf/. (Accessed 17 March, 2019).
 26. Sroka, W., Gajdzik, B. (2015). Managerial Challenges for Networks and Beyond (pp. 121-134). W. Sroka, Š. Hittmar (Eds.). Management of Network Organizations: Switzerland: Springer International Publishing.
 27. Szczepanska-Woszczyna, K., Kurowska-Pysz J. (2016). Sustainable business development through leadership in SMEs. Economics and Management 8(3), 57-69.
 28. Zimmermanova, J. et al. (2018). Public Support of Solar Electricity and its Impact on housholds – Prosumers. Organizacija: journal of management, informatics and human resources 51(1), 4-19.
 29. Zimmermanova, J., Jilkova, E. (2016). Do Economic Instruments in the Czech Republic Support Generation of Renewable Energy? Economics Management Innovation 8(2), 16-30.