Управління конкурентоспроможністю та економічною ефективністю: досвід країн Вишеградської четвірки

Автори:
Радован Басік1, Ютка Клаудова2, Ярослав Гонос1, Вєра Іванкова1
1. Пряшівський університет (Словаччина)
2. Університет підприємництва та права (Чеська республіка)
Сторінки:
73 - 88
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Bacik, R., Kloudova, J., Gonos, J., & Ivankova, V. (2019). Management of Competitiveness and Economic Performance Based in the V4 Countries. Marketing and Management of Innovations, 3, 73-88. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-06


Анотація

Питанням забезпечення економічної стабільності та підвищення рівня конкурентоспроможності країни приділяється все більше уваги. Авторами зазначено, що у період економічного зростання при аналізі акцент робиться на показниках, які сприяють зміцненню конкурентних позицій країни на світовій арені. Статтю присвячено дослідженню драйверів зміцнення конкурентоспроможності та економічної стабільності країн Вишеградської четвірки (V4) (Словаччина, Чеська республіка, Угорщина та Польща) на основі аналізу двох показників: індексу глобальної конкурентоспроможності та темпу зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) за 2002-2016 роки. Авторами зазначено, що країни V4 мають не лише спільне центральноєвропейське розташування, а й пов’язані спільними історичними подіями, культурними особливостями, цінностями, пріоритетами та прагненням до підвищення стабільності у центральноєвропейському регіоні. Для досягнення поставленої мети, у статті проаналізовано динаміку визначених індикаторів для кожної з країн V4 та порівняно їх із середньостатистичними значеннями у досліджуваній вибірці. Для перевірки висунутої гіпотези застосовано модель ANOVA, що дозволило визначити відхилення від середніх значень кожного з індикаторів у досліджуваній вибірці. Авторами зазначено, що країни V4 мають схожі тенденції соціального розвитку, при цьому перед кожною окремою країною постають диференційовані за складністю та масштабом економічні проблеми, які визначають конкурентоспроможність кожної країни на світовій арені. Таким чином, отримані емпіричні результати дослідження свідчать про те, що Чеська республіка має найбільше значення за індексом глобальної конкурентоспроможності порівняно з іншими країнами V4. Більше того, доведено, що Чеська республіка є найбільш успішною країною у Вишеградській четвірці. У статті наголошено, про необхідність подальшого аналізу інших макроекономічних показників розвитку країн Вишеградської четвірки для формування єдиної та збалансованої політики їх розвитку.


Посилання
 1. Baranik, M. (2003). Teoria a prax hospodarskej politiky. Trencin: TC – TECH. ISBN 80-88914-35-3.
 2. Bartalosova, E. (2015). Rating of Innovation Performance and Competitiveness of the Visegrad Four in Comparison with the EU Member States. 17th International Scientific Conference on Finance and Risk 2015, Bratislava, Slovakia.
 3. Bondareva, I., Tomcik, R. (2015). Porovnanie ekonomického rozvoja Slovenskej republiky a Ceskej republiky na zaklade indexu globalnej konkurencieschopnosti. Scientific Papers of University of Pardubice Faculty of Economics and Administration, 22(33), 6–15.
 4. Bucher, S. (2018). The Global Competitiveness Index As an Indicator of Sustainable Development. Herald of the Russian Academy of Sciences, 88(1), 44-57. doi: 10.1134/S1019331618010082.
 5. Cepel, M., Stasiukynas, A., Kotaskova, A., Dvorsky, J. (2018). Business EnvironmentQuality Index in the SME Segment. Journal of Competitiveness, 10(1): 21-40. DOI: 10.7441/joc.2018.02.02
 6. Despotovic, D., Cvetanovic, S., Nedic, V., Despotovic, M. (2016). Economic, social and environmental dimension of sustainable competitiveness of European countries. Journal of Environmental Planning and Management, 59(9): 1656-1678.doi: 10.1080/09640568.2015.1085370.
 7. Dudas, T. (2012). Vyvoj konkurencieschopnosti statov vysehradskej skupiny v rokoch 2001 – 2011 vo svetle medzinarodnych indexov konkurencieschopnosti. Journal of International Relations, 10(2): 58-71. [online, quoted to 02.07.2019]. Retrieved from http://fmv.euba.sk/RePEc/brv/journl/MV2012-2.pdf
 8. Eurostat. (2016). Database. [online, quoted to 02.07.2019]. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
 9. Financial Stability Report 2004. (2005). Bratislava: Narodna banka Slovenska, [online, quoted to 02.07.2019]. Retrieved from http://www.nbs.sk/_img/Documents/ZAKLNBS%5CPUBLIK%5CSFS%5CSFS2004.PDF
 10. Gavurova, B., Vagasova, T., Kovac, V. (2016). Competitiveness Assessment of Slovak Republic Regions. European Financial System 2016. 13th International Scientific Conference of the European Financial Systems. Proceedings of the 13th International Scientific Conference. Ed. Krajicek, J., Nesleha, J., Urbanovsky, K., Brno, 2016, Jun 27 – 28, pp. 175+.
 11. Gavurova, B., Balloni, A. J., Tarhanicova, M., Kovac, V. (2018). Information and CommunicationTechnology in the Role of InformationSystem of HealthcareFacility in the Slovak Republic. ECONOMIES, 6(3), articlenumber 47. doi: 10.3390/economies6030047.
 12. Gordiakova, Z. (2011). Hodnotenie Konkurencieschopnosti Krajin. International Scientific Conference Young Scientists. [online, quoted to 02.07.2019]. Retrieved from http://www3.ekf.tuke.sk/mladivedci2011/herlany_zbornik2011/gordiakova_ zuzana.pdf
 13. Habanik, J., Hostak, P. (2014). The competitiveness of regional economy and regional development. Economic and social development: 8th international scientific conference on economic and social development and 4th eastern European ESD conference: Building resilient economy. Varazdin: Varazdin development and entrepreneurship agency with University North, Koprivnica, 34-41.
 14. Ivanova, E., Cepel, M. (2018). The Impact of Innovation Performance on the Competitiveness of the Visegrad 4 Conutries. Journal of Competitiveness, 10(1): 54-72. doi: 10.7441/joc.2018.01.04.
 15. Ivanova, E., Kordos, M., Habanik, J. (2015). The competitiveness of V-4 Countries within the European Union. Actual Problems of Economics, 167(5), 39-49. ISSN 19936788.
 16. Ivanova, E., Masarova, J. (2018). Performance evaluation of the Visegrad Group countries. Economic Research- EkonomskaI strazivanja, 31(1): 270–289. doi: 10.1080/1331677X.2018.1429944.
 17. Kiselakova, D., Sofrankova, B., Cabinova, V., Onuferova, E. (2018). Competitiveness and sustainable growth analysis of the EU countries with the use of global indexes' methodology. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 5(3): 581-599. doi: 10.9770/jesi.2018.5.3(13).
 18. Klikova, C. (2015). Competitiveness of Countries in Global Environment. 12th International Scientific Conference on Economic Policy in the European Union Member Countries. Ostravice, Czech republic.
 19. Kljucnikov, A., Krajcik, V., Vincurova, Z. (2018). International Sharing Economy: the Case of AirBnB in Czech Republic. Economics & Sociology, 11(2): 126–137. doi: 10.14254/2071-789X.2018/11-2/9.
 20. Kocisova, K., Gavurova, B., Behun, M. (2019). TheImportance of ImplementingEnvironmentalVariables in theProcess of Assessment of HealthcareEfficiencythrough DEA. Ekonomicky casopis, 67(4): 367-387.
 21. Kordalska, A., Olczyk, M. (2016). Global Competitiveness and Economic Growth: A One-Way or Two-Way Relationship? In: Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 11(1): 121-142. doi: 10.12775/EQUIL.2016.006.
 22. Kotaskova, A., Rozsa, Z. (2018). The Impact of Selected Factors on the Quality of Business Environment Assessment in the Czech Republic and the Slovak Republic. International Journal of Entrepreneurial Knowledge, 6(2): 71-80.
 23. Kotulic, R. (2011). Meranie Makroekonomickej Aktivity pre potreby personalneho manazmentu. – GDP naSlovensku. [online, quoted to 02.07.2019]. Retrieved from http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic15/pdf_doc/kotulic2.pdf
 24. Lisy, J. a kol., 2005. Ekonomia v novej ekonomike. Bratislava: Edicia ekonomia. ISBN 80-8078-063-3.
 25. Mokrasova, V., 2008. Makroekonomicky vyvoj, verejné financie a niektoré aspekty konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Bratislava: Prognostickyustav SAV. ISSN 0862-9137.
 26. Opreana, A., Mihaiu, D. M. (2011). Analysis of European Union Competitiveness from a new multidimensional model perspective. Romanian Economic and Business Review, 6(4): 68-83. [online, quoted to 02.07.2019]. Retrieved from https://www.pulib.sk:2333/docview/1124438556?accountid=164160
 27. Palkovic, J., Fuskova, M., Sojkova, Z. (2015). Competitiveness of the EU regions: Comparison of the NUTS 2 regions using Regional Index of Competitiveness. Proceedings ICABR 2015: X. International Conference On Applied Business Research. Madrid, Spain, 722-729.
 28. Podobnik, B., Horvatic, D., Kenett, D. Y., Stanley, H. E., (2012). The competitiveness versus the wealth of a country. [online, quoted to 02.07.2019]. Retrieved from https://arxiv.org/abs/1209.2813v1
 29. Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D., 2007. Ekonomia. NS SVOBODA. ISBN 80-2050-590-3.
 30. Schwab, K. (2011). The Global Competitiveness Report 2011-2012. Geneva: World Economic Forum. ISBN 13: 978-92-95044-74-6. [online, quoted to 02.07.2019]. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf.
 31. Simionescu, M. (2016). Competitiveness and Economic Growth in Romanian Regions. Journal of Competitiveness, 8(4), 46-60. doi: 10.7441/joc.2016.04.03.
 32. Simionescu, M., Lazanyi, K., Sopkova, G., Dobes, K., Balcerzak, A. P. (2017). Determinants of Economic Growth in V4 Countries and Romania. Journal of Competitiveness, 9(1): 103-116. doi: 10.7441/joc.2017.01.07.
 33. Slany, A., (2006). CVKS CR: Konkurencieschopnosť ceské ekonomiky (vyvojové trendy). Brno: Printeco, s.r.o., ISBN 80-210-4157-9.
 34. Soosova, V. (2014). Competitiveness of the V4 Countries. Political Sciences, Law, Finance, Economics And Tourism, IV. International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria.
 35. Spirkova, D., Kloudova, J., Kljucnikov, A., Stehlikova, B. (2019). Economy Of Heating And Competitiveness Of The State - The Link Between The Life Expectancy And The Heating Fuel Type. The Case Of The Slovak Republic. Journal Of Competitiveness, 11(1): 116–134. doi: 10.7441/joc.2019.01.08
 36. Tkacova, A., Gavurova, B., Behun, M. (2017). The Composite Leading Indicator for German Business Cycle. Journal of Competitiveness, 9(4): 114-133. doi: 10.7441/joc.2017.04.08
 37. Visegrad Group. (2017). About the Visegrad Group. [online, quoted to 02.07.2019]. Retrieved from http://www.visegradgroup.eu/about
 38. WEF. World Economic Forum. (2013). The Global Competitiveness Index. [online, quoted to 02.07.2019]. Retrieved from http://www.economy.ge/uploads/ek_ciprebshi/reitingebi/reitingebi_eng/gci.pdf