Маркетинг українських закладів вищої освіти на основі моделювання рейтингів Вебометрікс

Автори:
С. А. Квітка1, Г. А. Старушенко1, В. В. Коваль2, Г. В. Дефорж3, О.В. Прокопенко4,5
1. Жешувська Політехніка ім. Ігнація Лукасевича (Польща)
2. Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)
3. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка в м. Кропивницький (Україна)
4. Талліннський технологічний університет (Естонія)
5. Інноваційний університет Collegium Mazovia в м. Седльце (Польща)
Сторінки:
60 - 72
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Kvitka, S., Starushenko, G., Koval, V., Deforzh, H., & Prokopenko, O. (2019). Marketing of Ukrainian higher educational institutions representation based on modeling of Webometrics Ranking. Marketing and Management of Innovations, 3, 60-72. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-05


Анотація

Метою статті є побудова на основі статистичного матеріалу Вебометричного рейтингу університетів двофакторної моделі, яка аналітично описує у часі стан українських вищих навчальних закладів за показниками Вебометрікс, дає можливість його кількісного й якісного аналізу та прогнозування тенденцій розвитку ринку освітніх послуг та маркетингових досліджень у цій сфері. Статистичний аналіз даних Вебометричного рейтингу університетів проведено із застосуванням професійної програми статистичної обробки інформації STATGRAPHICS Centurion XV.I. Аналітичні співвідношення отримані за допомогою техніки Паде-апроксимацій. Для візуалізації результатів дослідження та ілюстрації якісної картини рейтингу українських ЗВО в Інтернет-просторі за системою Вебометричних індикаторів використано математичний редактор Maple. Побудовано двофакторну модель стану і прогнозу академічної представленості українських університетів за даними Вебометричного рейтингу. Із застосуванням пропонованої моделі отримано аналітичний вираз, що дає змогу кількісної й якісної оцінок світового рейтингу вищих навчальних закладів України в системі Веб-індикаторів Вебометрікс щодо збільшення їх академічної присутності в Інтернеті, зміцнення міжнародного авторитету і підняття в цілому вітчизняної наукової школи на якісну нову ступінь розвитку. Наукова новизна роботи полягає у включенні в модель часового чинника, наявність якого дає можливість, по-перше, розширювати у часі використовуваний статистичний матеріал і, по-друге, прогнозувати тенденції і перспективи представлення в Інтернет-просторі університетів України як передових науково-дослідницьких центрів. Основні результати роботи можуть бути корисними в якості методичного матеріалу при проведенні учбового процесу у вищих навчальних закладах, при навчанні і підвищенні кваліфікації управлінських кадрів, при розробці програм реформування освітнього процесу у вищій школі з метою наближення його до європейського вимог і досягнення рівня найкращих світових університетів. Представлена методика й алгоритм аналізу даних можуть бути узагальнені для оцінки рейтингових систем іншої природи: при оцінюванні навчальної та громадської роботи учнів і студентів, у фінансовій аналітиці, зокрема, для оцінки ймовірності дефолту некредитних організацій, при визначенні надійності комерційних банків, при проведенні соціологічних тестів і опитувань, в медико-біологічних дослідженнях та в інших сферах публічного управління.

 


Посилання
 1. Baker, G. A., & Graves-Morris, P. (1996). Pade approximants (2nd ed.). Cambridge, NY: Cambridge University Press.
 2. Bakhvalov, N. S., & Panasenko, G. P. (1989). Averaging processes in periodic media. Mathematical problems in mechanics of composite materials. Dordrecht: Kluwer.
 3. Buinytska, O., Stepura, I., & Smirnova, V. (2016). Webometrics Rating as Instrument for Quality Assessment of Open Educational E-environment University. An Open Educational E-environment of a Modern University, 2, 107-119.
 4. Harvey, L. (2008). Rankings of higher education institutions: A critical review. Quality in Higher Education, 14(3), 187-207.
 5. Kochetkova, O., Vavilina, N., &Charkina, O. (2016). Scientific and Educational Activities of Tertiary Institutions in Terms of International Indicators. Scientific and Technical Information, 2, 34-43.
 6. Koval, V., Duginets, G., Plekhanova, O., Antonov, A., & Petrova, M. (2019). On the supranational and national level of global value chain management. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(4), 1922-1937.
 7. Koval, V., Slobodianiuk, O., & Yankovyi, V. (2018). Production forecasting and evaluation of investments using Allen two-factor production function. Baltic Journal of Economic Studies, 4(1), 219-226. doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-219-226.
 8. Marginson, S. (2014). University rankings and social science. European Journal of Education, 49(1), 45-59.
 9. Morze, N., & Buinytska, O. (2015). Education Quality in Open E-environment Research. International Journal of Research in E-learning, 1(1), 27-46.
 10. Nelipa, D., & Batrymenko, O. (2018). Strategy, management model and educational scientific civil servants training program in postgraduate studies of the university. Naukovyi Visnyk NHU, 2, pp.178-183.
 11. New Ranking Webometrics (2018a). Edition 2018.1.0. Retrieved from http://webometrics.info/en/Europe/Ukraine
 12. New Ranking Webometrics (2018b). Edition 2018.2.1.3. Retrieved from http://webometrics.info/en/Europe/Ukraine
 13. Novak, O., Levchenko, L., Levchenko, I., & Kostenko, O. (2019). Features of Master’s Degree Programs in Ukraine: Formation of Administrative Competencies. Naukovyi Visnyk NHU, 1, pp.141-146.
 14. On the Higher Education (2014). Law of Ukraine no. 1556-VII dated July 1, 2014. Statements of Verkhovna Rada of Ukraine, 37-38, 2716.
 15. Porzionato M., & De Marco F. (2015). Excellence and Diversification of Higher Education Institutions’ Missions. In: Curaj A., Matei L., Pricopie R., Salmi J., Scott P. (eds). The European Higher Education Area. Springer, Cham.
 16. Ranking Web of Universities (2019). Methodology. Retrieved from http://webometrics.info/en/Methodology
 17. Rudenko, S., Sapenko, R., Bazaluk, O. & Tytarenko, V. (2018). Management features of international educational projects between universities of Poland and Ukraine. Naukovyi Visnyk NHU, 2, 142-147.
 18. Shin, J., Toutkoushian, R. (2011). The past, present, and future of university rankings. In University rankings. Theoretical basis, methodology and impacts on global higher education  New York: Springer.
 19. Starushenko, G., & Bazylevskyi, S. (2018). Analysis of the International Ranking of Ukrainian Universities According to a Generalized Webometric Model in the Context of European Integration Processes in the Field of Education, 2018. Bulletin of Scientific Papers of Donetsk State University of Management, 19(305), 49-63.
 20. Tiutiunnyk, A., & Grytselyak, B. (2013). The Main Criteria and Indicators of the Webometrics Ranking of Universities in the World. Information Technology and Means of Teaching, 38(6), 234-244.
 21. Westerheijden, D. F. (2012). Towards a Better Ranking in Higher Education and Research: Critique of global university rankings and an alternative. Higher education forum, 9, 77-87.