Роль освітніх інновацій у розвитку компетенцій молодих підприємців

Автори:
Єлена Тітко1, Єкатерина Бьорне1
1. Університет прикладних наук ЕКА (Латвія)
Сторінки:
255 - 264
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Titko, J., and Bierne, J. (2019). Competence Development of Young Entrepreneurs Through Educational Innovations. Marketing and Management of Innovations, 3, 255-264. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-19


Анотація

Протягом останнього десятиліття експерти у сфері освіти, органи влади, вчені та викладачі приділяють особливий інтерес до обговорення питань щодо напрямів впровадження інноваційних та інтерактивних методів навчання, самоосвіти, активного навчання в освітній процес. Авторами наголошено, що головним викликом сучасного освітнього процесу є залучення студентів до аудиторних занять та налагодження дієвої комунікації між лектором та студентами. Головною метою дослідження є визначення якості та ефективності методів навчання у ході проведення тренінгів для молоді. У статті здійснено оцінювання компетенцій, набутих студентами, у результаті участі у дводенному тренінгу з підприємництва. Авторами зазначено, що зміст та розклад тренінгу розроблено у рамках міжнародного проекту «Стратегічне партнерство для інновацій та розвитку підприємництва». При цьому формат проведення тренінгу сформовано на основні рекомендацій наданих партнерськими організаціями (представники малого та середнього бізнесу) у ході реалізації проекту. Використаний формат тренінгу є унікальним інструментом навчання, який заохочує розвиток підприємницьких навичок та зароджує інноваційних дух серед студентів. Основною ідеєю та завданням тренінгу було генерація та презентація бізнес-ідеї та особливості її реалізації. З метою виявлення рівня корисності тренінгу для його учасників (студентів та менторів) було проведено анкетування. У структурі даної анкети одна із секцій включала перелік компетенцій, які було запропоновано оцінити за 5-ти бальною шкалою (1 – рівень компетенцій залишився незмінним; 5 – рівень компетенцій значно покращився). Для аналізу результатів опитування використано методи частотного аналізу та ранжування. Отримані дані свідчать про суттєве сприйняття учасників тренінгу таких компетенцій як: спільна робота; прийняття рішень та вирішення проблем; управління результативністю; прагнення досконалості; навички слухання та комунікації; вміння подавати матеріал; само-мотивація. Авторами зазначено, що подібні методи інноваційного та інтерактивного навчання є більш ефективними, аніж традиційні. Наголошено, що додаткові консультації та оцінювання експертами повинно відбуватись на перших етапах командної роботи при розробці бізнес-ідеї. Отримані результати дослідження мають практичне значення і можуть бути корисними для науково-педагогічних працівників, залучених у навчальний процес та роботу зі студентами за програмами «Підприємництво», «Менеджмент», «Економіка підприємства» та іншими суміжними за галузями знань програмами.


Ключові слова
інновації в освіті, компетентності, семінари з підприємництва, Латвія, студенти, дослідження


Посилання
 1. Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., and Bloom, B. S. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Allyn & Bacon.
 2. Barr, R. B., and Tagg, J. (1995). From teaching to learning – A new paradigm for undergraduate education. The magazine of higher learning, 27(6), 12-26.
 3. Boyatzis, R. E., Cowen, S. S., and Kolb, D. A. (1995). Innovation in professional education: Steps on a journey from teaching to learning: The story of change and invention at the Weatherhead School of Management. Jossey-Bass.
 4. Carneiro, A. (2004). Teaching management and management educators: some considerations. Management Decision, 42(3/4), 430-438.
 5. Dimitrova, G., & Dimitrova, T. (2017). Competitiveness of the universities: measurement capabilities. Trakia Journal of Science, 15(Suppl.1), 311–316. https://doi.org/10.15547/tjs.2017.s.01.055
 6. Eckhaus, E., Klein, G., & Kantor, J. (2017). Experiential Learning in Management Education. Business, Management and Education, 15(1), 42–56. https://doi.org/10.3846/bme.2017.345
 7. Esmi, K., Marzoughi, R., & Torkzadeh, J. (2015). Teaching learning methods of an entrepreneurship curriculum. Journal of advances in medical education & professionalism, 3(4), 172-177.
 8. European Commission (2017). Developing Key Competencies for All throughout Life. Available: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/factsheet-key-competences-lifelong-learning_en.pdf
 9. Fiksl, M., Flogie, A., & Abersek, B. (2017). Innovative teaching/learning methods to improve science, technology and engineering classroom climate and interest. Journal of Baltic Science Education, 16(6), 1009-1019.
 10. Gautam, M. K., & Singh, S. K. (2015). Entrepreneurship education: concept, characteristics and implications for teacher education. An International Journal of Education, 5(1), 21-35.
 11. Gentry, J. W., McCain, K. C., & Burns, A. C. (1979). Relating teaching methods with educational objectives in the business curriculum. Insights into Experiential Pedagogy, 6, 196-198.
 12. Giorgdze, M., & Dgebuadze, M. (2017). INTERACTIVE TEACHING METHODS: CHALLENGES AND PERSPECTIVES. IJAEDU – International E-Journal of Advances in Education, 544–548. https://doi.org/10.18768/ijaedu.370419
 13. Jarvis, P. (Ed.). (2006). The theory and practice of teaching. Routledge.
 14. Jones, B., & Iredale, N. (2010). Enterprise education as pedagogy. Education + Training, 52(1), 7–19. https://doi.org/10.1108/00400911011017654
 15. Koulaouzides, G. (2008). Transformative learning: A learning theory for adult education. Pedagogical Review, 46, 21-32.
 16. Krpalek, P., Krelova, K. K., & Berkova, K. (2018). Entrepreneurship in relation to contemporary concepts of education (language – english). Marketing and Management of Innovations, (2), 11–22. https://doi.org/10.21272/mmi.2018.2-01
 17. Kutbiddinova, R. A., & Eromasova, A. (2016). The Use of Interactive Methods in the Educational Process of the Higher Education Institution. International Journal of Environmental and Science Education, 11(14), 6557-6572.
 18. Lee, S. M., Lim, S. B., Pathak, R. D., Chang, D., & Li, W. (2006). Influences on students attitudes toward entrepreneurship: a multi-country study. The International Entrepreneurship and Management Journal, 2(3), 351-366.
 19. Musselin, C. (2018). New forms of competition in higher education1. Socio-Economic Review, 16(3), 657–683. https://doi.org/10.1093/ser/mwy033
 20. Mykhailyshyn, H., Kondur, O., & Serman, L. (2018). Innovation of Education and Educational Innovations in Conditions of Modern Higher Education Institution. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 5(1). https://doi.org/10.15330/jpnu.5.1.9-16
 21. New Skills Agenda for Europe (2016). Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381
 22. Olorogun, L., Yunusa, N., Audu, H. G., & Mohammed, A. A. (2018). Management of educational innovations: effects of infusing «critical thinking» into Islamic finance curricula. Marketing and Management of Innovations, (2), 69–78. https://doi.org/10.21272/mmi.2018.2-06
 23. RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
 24. Romer-Paakkanen, T., & Suonpaa, M. (2017). Multiple Objectives and Means of Entrepreneurship Education. Haaga-Helia University of Applied Sciences. Available: https://shop.haaga-helia.com/WebRoot/HaagaHelia/Shops/Haaga/MediaGallery/Multiple_ Objectives_and_Means_of_Entrepreneurship_at_Finnish_Universities_of_Applied_Sciences.pdf
 25. Senthamarai, S. (2018). Interactive teaching strategies. Journal of Applied and Advanced Research, 3(1), S36-S38.
 26. Supe, L., Zeps, A., Jurgelane, I., & Ribickis, L. (2018, December 10). Factors affecting the competitiveness of a higher education institution: systematic literature overview. 245–251. https://doi.org/10.22616/rrd.24.2018.079
 27. Wodarski, K., Machnik-Slomka, J., & Semrau, J. (2019). Students' Competencies for the Future and Innovativeness – Research Among Managerial Staff of Public Universities of Technology in Poland. Marketing and Management of Innovations, 2, 198-205. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-17
 28. Yakovleva, N. O., & Yakovlev, E. V. (2014). Interactive teaching methods in contemporary higher education. Pacific Science Review, 16(2), 75-80.