Вплив цифрової революції на систему освіти країн ЄС

Автори:
Космулес Крістіна Габріела1, Гросу Вероніка1, Хлачук Елена1, Жаворонок Артур2
1. Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Румунія)
2. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна)
Сторінки:
242 - 254
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Cosmulese, C.G., Grosu, V, Hlaciuc, E., Zhavoronok, A. (2019). The Influences of the Digital Revolution on the Educational System of the EU Countries. Marketing and Management of Innovations, 3, 242-254. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-18


Анотація

У контексті програм розвитку інформаційних навичок, які розробляються ЄС, зростає інтерес до придбання та використання цифрових компетенцій як фактору впливу на систему освіти на всіх її рівнях формування. Дане дослідження має на меті проаналізувати еволюцію цифрових спеціалізацій, що генеруються цифровою еволюцією, паралельно з розвитком системи освіти, шляхом статистичного аналізу основних показників, які були зареєстровані на рівні ЄС щодо ранньої відмови від освіти, рівня зайнятості випускників, залучення ІТ-спеціалістів за гендерною ознакою, участь дорослих у ґендерному навчанні та інші показники впливу, що демонструють потенціал населення в цифровій сфері, шляхом використання ІКТ-рішень. Об'єктом дослідження були статистичні показники, зафіксовані Євростатом на 2017 рік на рівні Європейського Союзу, для кожної держави-члена союзу, отримавши в цілому 29 статистичних спостережень. Дані моделювали за допомогою статистичної програми GRETL, отримуючи модель на основі методу найменших квадратів у 2 фази. Ця стаття показує, що існує потреба в засвоєнні європейських підходів у сфері цифрової еволюції, необхідності, яка залежить від економічного розвитку кожної країни-члена. Румунія входить до розділу засвоєння цілей програми відкритої освіти у другій частині європейського рейтингу, в тому числі на основі низьких коефіцієнтів поглинання, передбачених для програм Союзу в цій сфері. Дослідження теоретично та емпірично підтверджує, що функція, отримана за допомогою моделювання, може бути засвоєна функцією попиту на послуги і може бути інтегрована в функцію пропозиції, гармонізовану з інформаційним фактором. Це дослідження є внеском у сферу управління комунальними підприємствами і може бути корисним для навчальних закладів, студентів, ринку праці та широкої громадськості, що є відправною точкою для подальших поглиблених досліджень у цій сфері.


Ключові слова
система освіти, цифрова революція, економічний розвиток, Порядок денний ЄС


Посилання
 1. Abou El-Seoud, M. S.Taj-Eddin, A.T.F. I.; Seddiek, N., El-Khouly, M.M., & Nosseir, A. (2014). E-Learning and students’ motivation: a research study on the effect of e-learning on higher education, International Journal of Emerging Technologies in Learning, 9(4), 20-26. Retrieved from http://www.online-journals.org/index.php/i-jet/article/viewFile/3465/3211
 2. Ahuja, P. (2015). The digital revolution and its impact on education, International Journal Of Business Management, 2(1), 1684-1692. Retrieved from http://www.ijbm.co.in/downloads/vol2-issue2/59.pdf.
 3. Badicu, G., & Mihaila, S. (2016). Study regarding the relevance of the accounting subjects in the economic vocational training of non-accountant specialists The Audit Financiar Journal, Chamber of Financial Auditors of Romania, 14(140), 897-897.
 4. Bennett, S. J., Maton, K. A. & Kervin, L. K. (2008). The 'digital natives' debate: a critical review of the evidence. British Journal of Educational Technology, 39 (5), 775-786. Retrieved from https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article =2465&context=edupapers.
 5. Benta, D., & Bologa, G., Dzitac, S., Dzitac I. (2015).University Level Learning and Teaching via E-Learning Platforms, Procedia Computer Science, 55, 1366 – 1373. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.123
 6. Burciu, A., & Kicsi, R. (2015). Knowledge as a distinctive resource of competitive advantage, Ecoforum Journal, 4.Retrieved fromhttp://ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/21
 7. Çakmak, T., Ozel, N., & Yılmaz, M. (2013). Evaluation of the open course ware initiatives within the scope of digital literacy skills: Turkish Open CourseWare Consortium Case, Procedia - Social and Behavioral Sciences. 83, 65-70. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.014
 8. Calvani, A., Fini, A. & Ranieri, M. (2009).Valutare la competenza digitale. Modelli teorici e strumenti applicativi [Evaluate digital competence. Theoretical models and application tools].TD-Tecnologie Didattiche, 48, 39-46.
 9. Ciubotariu, M.S. (2011). Etica şi moralitate în profesia contabila [Ethics and morality in the accounting profession], Umanism, Educaţie, Resurse Umane (UERU), 6-7 May, a „Ştefan cel Mare University of Suceava, Didactica şi Pedagogica, Bucharesti, ISBN 978-973-30-2933-5, pp. 221-228.
 10. Das, A. K. (2011). Emergence of open educational resources (OER) in India and its impact on lifelong learning. Library Hi Tech News, 28(5), 10-15. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/238599328_Emergence_of_open_ educational_resources_OER_in_India_and_its_impact_on_lifelong_learning.
 11. Dicusar, L., Dicusar, I. (2011). Impactul economic al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie [The economic impact of information and communication technology in education], Fizica si Tehnologiile Moderne Magazine, 9(1-2), 56-63. Retrieved from http://sfm.asm.md/ftm/vol9nr1-2/6%20tehnologia%20informatiei.pdf.
 12. European Commission (2018). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Digital Education Action Plan, Working Document, Brussels, Retrieved from https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/swd-digital-education-action-plan.pdf.
 13. Fat, S., & Vlada, M. (2012). Consideraţii privind impactul programelor educaționale asupra culturii sociale a școlii [Considerations on the impact of educational programs on the social culture of the school]. Retrieved from http://www.icvl.eu/2012/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaA/sectiuneaA_lucrarea5.pdf
 14. Ferri, P. (2013). L’impatto della rivoluzione digitale e delle nuove tecnologie della comunicazione sui paradigmi epistemologici e sulle pratiche della didattica e della formazione [The impact of the digital revolution and new communication technologies on epistemological paradigms and on teaching and training practices]. Retrieved from http://www.novecento.org/dossier/la-storia-nellera-digitale/paolo-ferri-limpatto-della-rivoluzione-digitale-e-delle-nuove-tecnologie/. [
 15. Gilster, P. (1997). Digital literacy. New York: Wiley Computer Publications.
 16. Goulão, M. D., & Fombona, J., Digital Literacy and Adults Learners’ Perception: The Case of a Second Chance to University. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012, 46, 350-355.
 17. Horizon Report Europe. (2014). Schools Edition examines trends, challenges, and technologies for their potential impact on and use in teaching, learning, and creative inquiry. Retrieved from http://publications.europa.eu/resource/cellar/1eda751c-a440-4b5e-8b53-04243d3ff8b3.0001.02/DOC_1.
 18. Iancu, S. (2005). Impactul social al utilizarii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor [The social impact of the use of information and communication technology], Sociologie Magazine, XVI, 5 -6, 449–468. Retrieved from http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr.5-6-2005/art2%20Stefan%20Iancu.pdf.
 19. Internet Users in the world by Regions (2019). Retrieved from https://www.internetworldstats.com/stats.htm
 20. Kakoty, S., Lal, M., & Sarma, S.K. (2011). E-learning as a research area: an analytical approach, international Journal of Advanced Computer Science and Applications, 2(9), 144-148. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/8d18/ be2a55ac3c67142ec4093cd6386c1d395096.pdf
 21. Kapenieks, J. (2013). User-friendly e-learning environment for educational action research, Procedia Computer Science, 26, 121-142.
 22. Lane, A. (2010). Designing for innovation around OER. Journal of Interactive Media in Education, 1-10. Retrieved from https://www-jime.open.ac.uk/articles/10.5334/2010-2/.
 23. Mihaila, S., & Badicu, G. (2016). Necesitatea intercorelarii mediului universitar cu cel profesional [The need to interconnect the university with the professional one], Fostering Knowledge Triangle in Moldova Conference Proceedings, 81-87. Retrieved fromtoknowpress.net
 24. Nastase, C. (2012). The interactions between entrepreneurial education and business environment, The USV Annals of Economics and Public Administration, 12, 2(16), 7-12.
 25. National Institute of Statistics. Retrieved from http://www.insse.ro/cms/ro
 26. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants, part II: do they really Think Differently?, On the Horizon, 9(6),15-24.
 27. Shkarlet, S., Kholiavko, N., Dubyna, M., & Zhuk, O. (2019). Innovation, Education, Research Components of the Evaluation of Information Economy Development (as Exemplified by Eastern Partnership Countries). Marketing and Management of Innovations, 1, 70-83. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.1-06
 28. Socoliuc, M. (2016a). Interpretations related to the development of the economic and financial communication on a group level, Ecoforum Journal, 5. Retrieved from http://ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/443
 29. Socoliuc, M. (2016b). The Particularities Of Financial Communication In The Retails Companies, Ecoforum Journal, 5(2). Retrieved from http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/444
 30. The International Computer and Information Literacy Study (ICILS) Main findings and implications for education policies in Europe, 2014, Retrieved from http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/ec-icils_en.pdf.
 31. Ţogoe G. D., Mateş, D., Manescu, D., & Mileva, V. (2013). Impact of ethical values promoted by professional accountants on the organizational culture, The Journal of the Faculty of Economics - Economic, Oradea, 1(1 (July), 1280-1285.
 32. Institutul Național de Statistică (2019). Statistical data. Retrieved from http://www.insse.ro/cms/ro