Імідж компаній: маркетингові і фінансові комунікації

Автори:
Чоботару Маріус1, Соколюк Маріан1, Міхайла Світлана2, Савчук Дмитро3
1. Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Румунія)
2. Академія економічних досліджень Молдови (Республіка Молдова)
3. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна)
Сторінки:
223 - 241
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Ciubotariu, M., Socoliuc, M., Mihaila, S., Savchuk, D. (2019). Companies Image: Marketing and Financial Communications. Marketing and Management of Innovations, 3, 223-241. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-17


Анотація

Основною метою дослідження є оцінка якості економічних та фінансових даних з точки зору задоволення вимог акціонерів, а також впливу, який структура акцій може мати на економічну та фінансову інформаційну систему компанії. Підставами для теоретичної підготовки були систематичний огляд та критичний аналіз літератури з області дослідження. Згідно з результатами дослідження літератури, були розроблені зв'язки між областями дослідження та гіпотезою взаємозв'язку між статусом держави, як зацікавленої сторони, та якістю інформації, яка була опублікована в щорічних звітах. Аналізована вибірка спочатку складалася з тих компаній (105), які були зареєстровані на фондовій біржі Бухареста, тоді як метод оцінки якості розкриття інформації базувався на методі скорингу, тобто на балах, що надаються класифікованим елементам, характер простих або похідних показників. Після застосування критеріїв включення і виключення залишилося лише 65 компаній. Об'єктом дослідження є компанії, які готують свої фінансові звіти з використанням МСФЗ (Міжнародні стандарти фінансової звітності). Основним джерелом інформації були щорічні або проміжні опубліковані фінансові звіти. Ця стаття показує, що економічні та фінансові комунікації повинні покращувати інформаційну прозорість, що є ключовим елементом для підвищення достовірності. Навіть якщо практичні приклади дослідження зосереджені лише на вимогах зацікавлених сторін, якість економічного та фінансового розкриття вимагає, щоб надана інформація мала всі ті особливості, які характеризують високоякісну інформацію, тобто вона повинна бути актуальною та точною, легко зрозумілою, своєчасною, порівняною і перевіреною. Важливість цього дослідження випливає з того факту, що одержувачі фінансової інформації стають все більш і більш зацікавленими в якості останньої, характеристиці, яка по суті є основою їх рішень стосовно суб'єкта господарювання, що звітує. Результати дослідження можуть бути корисними для зацікавлених сторін, бізнес-середовища, фінансово-банківських установ, держави, підкреслюючи важливість, потребу та переваги якісної економічної та фінансової комунікації в процесі прийняття рішень.


Ключові слова
оцінка, прості та похідні показники, структура акціонерного капіталу, фінансово-економічна інформація, якість


Посилання
 1. Adhikari, A., & Tondkar, R.H. (1992). Environmental factors influencing accounting disclosure requirements of global stock exchangs. Journal of International Financial Management and Accounting, 4(2), 75-105 
 2. Anthony, R.N., Hawkins, D.F., Macri, D.M., & Merchant, K.A. (2005), Accounting (Italian edition), Mc Graw- Hill, Milano, Italy. 
 3. Bocchini, E. (2001). Introduzione al dirittocommercialenella new econom [Introduction to commercial law in the new economy], Cedam, Padova. 
 4. Bostan, I., Grosu, V., Iancu, E. (2009). The role and importance of economic and financial information in corporate governance, AnnalesUniversitatisApulensis Series Oeconomica, 11(1), 163– 169.
 5. Bunget, O.C., Blidisel, R.G., Feleaga, L., Popa, I.E. (2014). Empirical Study of Intangible Assets in Romanian Municipalities, Ekonomie a Management, 17(3), 136-150. 
 6. Burciu, A, & Kicsi, R. (2015). Knowledge as a distinctive resource of competitive advantage Ecoforum Journal, 4, 9-14. 
 7. Cocozza, A. (2012). Comunicazione d’impresa e gestione delle risorse umane. Valorizzare le persone nelle imprese innovative e nelle pubbliche amministrazioni virtuose [Business communication and human resources management. Valuing people in innovative companies and in virtuous public administrations], Milano: Franco Angelieditore. 
 8. Corvi, E. (2000). Comunicazione d'impresa e investor relation: la gestione della comunicazione economico-finanziaria [Business communication and investor relations: the management of economic and financial communication], Editore Egea, Milano. 
 9. Corvi, E. (2007). La comunicazione aziendale: obiettivi, tecniche, strumenti [Corporate communication: objectives, techniques, tools], Egea ED. Milano. 
 10. Cosmulese, C.G. (2015). Difficultes et limitesdans la reconnaissance et l’evaluation des actifs intangibles conformement aux standards nationals et internationals [Difficulties and limitations in the recognition and evaluation of intangible assets in accordance with national and international standards], Revue Valaqued’ Etudes Economique, Faculte des Sciences Economiques, Universite Valahia de Targovişte, Volume 6(20), No. 3, 25-34. Retrieved from http://www.rvee.eu/images/2015/no3/5.rvee%20vol.6%2020% 20no.3%202015%20-%20leliuc.pdf; 
 11. Cosmulese, C.G. (2017). Comparative studies on the disclosure of information about intellectual capital in financial reports of entities in different parts of the world, Prospects of accounting development: the young researcher’s view, 22 November, Chișinau, ASEM, 45-53, ISBN 978-9975-75-895-6, Retrieved from http://ase.md/files/catedre/cae/conf/conf_con_22.11.17.pdf. 
 12. Cosmulese, C.G., Mateș, D., Anisie, L. (2016). Particulars on approaches and methods used to value intangibles assets, Management Strategies Anul IX, nr. IV (34), Pitești, 28-39, Retrieved from http://www.strategiimanageriale.ro/images/images_site/ articole/article_4dbde7270dce04b2682a47df 0abe79c5.pdf 
 13. Cuervo, A. (2002). Corporate Governance Mechanisms: A Plea for Less Code of Good Governance and More Market Control. Corporate Governance, 10(2), 84-93. Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1467-8683.00272
 14. Di Gaspare, G. (2011). Teoria e Critica della globalizzazione finanziaria, Dinamiche di potere finanziario e crisi sistemiche [Theory and Criticism of Financial Globalization, Dynamics of Financial Power and Systemic Crises], CEDAM, Milano. 
 15. Djoko, S. (1992). An Empirical Investigation of the Extent of Corporate Disclosure. Annual Reports of Companies Listed on the Jakarta Stock Exchange, PhD thesis, University of Arkansas. 
 16. El-Issa, Y. (1988). The usefulness of corporate financial disclosure to investors in Amman financial market. Unpublished PhD Thesis. Lancaster University, UK. 
 17. Fiocca, R. (2002).L’impresa: un insieme (organizzato) di persone che comunica [The company: an (organized) group of people who communicate], Journal Sinergie rivista di studi e ricerche, 59. 
 18. Grosu, V. (2010). Trends and Limitations in the Economic and Financial Harmonization,Tipo Moldova Editor, Iasi, 25-72. 
 19. Grosu, V. (2013). Evaluation the Intellectual Capital. Studies and Researches on the Impact of the Research and Innovation on the Economic Progress, 4th volume, Post-Doctoral Studies in Economics- Post-Doctoral Dissertations in Economy, Romanian Academy edition, Bucharest. 
 20. Ho, S.S. & Wong, K.S. (2001). Study of the Relationship between Corporate Governance Structure and the Extent of Voluntary Disclosure. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 10, 139-156. 
 21. Itami, H. (1988). Le risorseinvisibili [The invisible resources], Torino, Isedi. 
 22. Jetty J., Beattie V., Charity Reporting – A Study of Disclosure Practices and Policies of UK Charities, Association of Chartered Certified Accountants, 2009. 
 23. Kassarjian, H.H. (1977). Content Analysis in Consumer Research, Journal of Consumer Research, 4, 8-18. 
 24. Labelle, R. & Schatt, A. (2005). Structure de proprieteet communication financiere des entreprisesfrancaices [Property structure and financial communication of French companies], Finance CotroleStrategie, 8(3), 77-104. 
 25. Lacchini, M. (2002). Modelli di Corporate governance e bilanci d’impresa nella prospettiva della riforma [Corporate governance models and corporate balance sheets in the perspective of reform], Giappichelli, Torino 
 26. Mancini, D., Lamboglia, R. (2005). Il sistema informativo aziendale: aspetti definitori e requisiti di efficacia ], Universita di Napoli Parthenope. 
 27. Marchi, L. (1993). I sistemi informative aziendale [Company information systems], Giuffrè, Milano. 
 28. Marston, C.L., & Shrives P.J. (1991). The Use of Disclosure Indices in Accounting Research: A Review Article, in The British Accounting Review, 23, 195-210. 
 29. Monteduro, F., & Salerno, I. (2011). Il sistema informativo aziendale e la contabilita direzionale [The company information system and management accounting], Economia Aziendale, lezione 8, a course delivered at Universita degli Studi di Roma Tor Vergata. 
 30. Moț, I., Mateș, D., Grosu, V., & Domil, A. (2014). The Financial Reporting on the Level of SMES. Internationalization and Applicability, TheEuropean Journal of Accounting, Finance & Business, 2(1), 23-33. 
 31. Naidoo, R. (2002). Corporate Governance: An Essential Guide for South African Companies, Double Storey, Cape Town. 
 32. Nastase, C., Casovschi, C., Popescu, M., & Scutariu, L. (2010).The Importance of Stakeholders and Policy Influence Enhancing the Innovation in Nature Based Tourism Services Greece, Austria, Finland and Romania Case Studies, European Research Studies Journal XIII(2), 137-148. 
 33. Pastore, A., & Vernuccio, M. (2008). Impresa e comunucazione. Principi e strumenti per il management [Business and communication. Principles and tools for management], Seconda edizione, Socio Unico Giangiacomo Feltrinelli Editore s.r.l., Milano, Italy 
 34. Poggio, G., Zaccone, D., & Bianchi, S. (2003). La comunicazione ai mercati finanziari in un confronto internazionale [Communication to financial markets in an international comparison], Amministrazione e Finanza, 18(23), 56-62. 
 35. Rordorf, R. (2002). I controlli. Verso il nuovo diritto societario. Dubbiedattese [The controls. Towards the new company law. Doubts and expectations], November 12th, Florenţa. 
 36. Salvioni, D. (2002). Cultura della transparenza e comunicazione economico-finanziaria d’impresa, ISTEI Universita degli Studi di Milano – Bicocca. 
 37. Spaventa, L. (2002). Struttura proprietaria e corporate governance. Ai confini tra diritto ed economia . [Ownership structure and corporate governance. On the border between law and economy], UniversitadegliStudi di Macerito, LaboratoriaFaustaVicarelli. 
 38. Van Riel, C.B.M., &Fombrun, C.J. (2007) Essentials of Corporate Communication: Implementing Practices for Effective Reputation Management, Routledge Publisher, London.