Промоція євро валюти у Словаччині: фінансова грамотність поколінь X та Y

Автори:
Еніко Корцсмарос1, Золтан Себен1, Рената Мачова1, Лілла Фехер1
1. Університет Дж. Селі (Словаччина)
Сторінки:
11 - 21
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Korcsmaros, E., Seben, Z., Machova, R., Feher, L. (2019). Promotion of Euro Introduction in Slovakia: Financial Literacy of Generation X and Y. Marketing and Management of Innovations, 3, 11-21. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-01


Анотація

Традиційно грамотність визначається з різних точок зору, вона тісно пов’язана з вмінням вести ефективну комунікацію, наявністю діджитал компетенцій та навичками критичного аналізу отриманих даних із засобів масової інформації. У свою чергу, фінансова грамотність є вищою формою базової грамотності. У статті систематизовано та виокремлено традиційні підходи до визначення сутності фінансової грамотності, а саме: 1) здатність фізичної особи розуміти базові економічні принципи, управляти особистими фінансами та фінансово забезпечувати себе і свою родину; 2) здатність використовувати знання, навички та досвід для ефективного управління фінансовими ресурсами з метою забезпечення фінансової безпеки власної сім’ї упродовж життя. На основі вищенаведених визначень, авторами зазначено, що фінансову грамотність слід розуміти як широкий набір здібностей, які формуються під впливом таких факторів як: вік, сімейний стан, зайнятість та культура. У статті доведено необхідність постійного розвитку особистості для її для можливості її оперативного реагування на події та постійно мінливе економічне середовище. Головною метою дослідження є розроблення карти фінансової грамотності поколінь Х та Y у контексті обігу євро валюти у Словаччині через 10 років після її впровадження. Для досягнення поставленої мети, проведено первинний збір даних за допомогою анонімного анкетування респондентів (агентами та використанням онлайн-форм) у період 6-20 грудня 2018 року. З метою перевірки висунутих гіпотез, авторами використано такі основні статистичні методи: перехресні таблиці, показники розподілу та однорідності змінних, ANOVA. Отримані результати дослідження свідчать про те, що покоління Y являється найменш поінформованою групою щодо точної дати впровадження євро та курсу обміну євро до словацької крони. Авторами наголошено, що активізація участі політичних діячів ЄС у проведенні інтенсивної інформаційної кампанії відіграє суттєву роль у вирішенні проблеми низької фінансової грамотності суспільства. У статті обґрунтовано необхідність поінформуванняекономічно активного населення про політику ЄС, що спровокує підвищення рівня їх зацікавленості. Авторами визначено, що отримані результати дослідження мають практичне значення і можуть бути використані іншим країнам при введені єдиної валюти, розкриваючи можливі наслідки від її даного процесу.


Ключові слова
євро, фінансова грамотність, покоління X, покоління Y, Словаччина


Посилання
 1. Barton, S. The Workforce – FourGenerationsWorkingTogether [online]. 2011 [cit. 2019-02-06]. Accessed: http://susan-barton.suite101.com/the-workforce---four-generations-working-together-a386381
 2. Belas, J., Gavurova, B., Cepel, M., & Kotaskova, A. (2018). Relationship of gender to the position of Slovak University students on the socio-economic determinants of the business environment and the development of entrepreneurship. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(2), 968-978.
 3. Carlson, B. Befektetes jozan esszel. Budapest: A4C Books, 2017. 242 o. ISBN 978-615-00-0260-6.
 4. Cassandra Report. AttitudeShiftsToward Money, Work and CommunicationPreferences [online]. 2015 [cit. 2019-02-10]. Accessed: http://www.marketwired.com/pressrelease/deep-focus-cassandra-report-gen-z-uncovers-massive-attitude-shifts-toward-money-work-2004889.htm
 5. Cowan, M. et al. Generation Z: The newkidsontheblockhavearrived. London: HappenGroupLtd, 2014, 64 p
 6. HodgesHumble, L. PreparingForGen Z [online]. 2007 [cit. 2019-02-06]. Accessed: http://laurie-hodges-humble.suite101.com/whats-up-with-y-a36596
 7. IPSOS MediaCT. Generation Z: A LookattheTechnology and Media Habits of Today’sTeens [online]. 2013 [cit. 2019-02-10]. Accessed: <http://www.wikia.com/Generation_Z:_A_Look_at_the_Technology_and_Media_Habits_of_Today%E2%80%99s_ Teens>
 8. Kiyosaki, R.T. Fejleszdpenzügyi IQ-dat. Budapest: BagolyvarKonyvkiado, 2010. 200 o. ISBN 978-963-9730-69-4.
 9. Lazányi, K., & Bilan, Y. (2017). Generetion Z on the labour market: do they trust others within their workplace?. Polish Journal of Management Studies, 16, 78-93, ISSN 2081-7452
 10. Lucenicova, K. Zbierka uloh z financnej gramotnosti. Bratislava: NUCEM, 2013. 30 s. ISBN 978-80-896338-09-3.
 11. Luptakova, N. – Kriskova, E. Generacia Y: Vyskum. Banska Bystrica: UMB, 2010. 18 s.
 12. Madura, J., Casey, M., Roberts, S. J. Personal Financial Literacy. New Jersey: Pearson Education, 2010. 318 p. ISBN 978-0-13-211660-2.
 13. McCridle, M., Wolfinger, E. The ABC of XYZ: Understandingthe Global Generations. The ABC of XYZ, 2010, 239 p. ISBN 1-74224-563-3
 14. Michalova, I., Cerna, E. Ľudiasinetvoriarezervy. Dostavajusadoproblemov. In Financial Report. ISSN 2454-0552. 2017, 1(5)., p. 16-19.
 15. Nguyen, T.A.N., Rozsa, Z. (2019). Financial Literacy and Financial Advice Seeking for Retirement Investment Choice. Journal of Competitiveness, 11(1), 70–83. https://doi.org/10.7441/joc.2019.01.05
 16. Nguyen, T.A.N., Rozsa, Z., Belas, J., Belasova, Ľ. (2017b). The effects of perceived and actual financial knowledge on regular personal savings: Case of Vietnam. Journal of International Studies, 10(2), pp. 278-291. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-2/19
 17. Nguyen, T.A.N.,  Belas, J., Habanik, J., Schonfeld, J. (2017a). Preconditions of financialsafetyduringlifecycle: thefinancialliteracy and retirementplanningin Vietnam, Journal of Security and SustainabilityIssues6(4): 627-636. http://doi.org/10.9770/jssi.2017.6.4 (8).
 18. Nowak, J. SomeFactsAboutGeneration Y [online]. 2010 [cit. 2019-02-06]. Accessed: http://joe-nowak.suite101.com/some-facts-about-generation-y-millennials-a276270
 19. Takacs, Sz. (2016) Bevezetes a matematikai statisztikaba, AntareszKiado, ISBN 978-6158-0544-09
 20. Williams, A. Move Over, Millenials, Here ComesGeneration Z. InThe New York Times. ISSN 0362-4331, 2015, vol. CLXV, No. 56,990, p. A16-17