Інновації у фінансовій звітності: особливості фінансових груп

Автори:
Грегоргз Зімон1, Галина Члодніка1
1. Технологічний університет Жешува (Польща)
Сторінки:
33 - 41
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Zimon, G., & Chlodnicka, H. (2019) Innovation in Financial Reporting: the Aspect of the Capital Group. Marketing and Management of Innovations, 2, 33-41. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-03


Анотація

Компанії, що входять до фінансових груп, формують єдину консолідовану фінансову звітність у відповідності до Міжнародної системи фінансової звітності (МСФЗ). При цьому автори зазначають, що у Польщі оцінка фінансового стану на основі наявної консолідованої фінансової звітності інколи є не можливою або її результати щодо ефективності функціонування певної фінансової групи є дезорієнтуючими. Так, до фінансових груп можуть входити компанії, фінансовий стан яких знаходиться під загрозою банкрутства, однак, їх консолідована фінансова звітність відображає надійний фінансовий стан групи. Метою статті є визначення напрямів удосконалення фінансової звітності з метою формування базису для адекватної оцінки фінансового стану компанії. Запропонована авторами форма фінансової звітності дозволяє виявити загрози, а також оцінити поточну ситуацію суб’єкта підприємницької діяльності. У свою чергу, виявлення можливих ознак появи загроз має ряд переваг, у першу чергу, для компанії. Так, своєчасне виявлення можливих загроз забезпечує швидке реагування на визначені проблеми з метою їх мінімізації, що призведе до підвищення рівня транспарентності функціонування фінансових груп для інвесторів. Окрім цього, звіт за запропонованою формоювключає звітність за цінними паперами та деривативами. Вихідні данні для дослідження сформовано на основі аналізу чотирьох великих компаній Польщі за 2016 рік. Методологію дослідження засновано на національних фінансових звітах, а також міжнародних рекомендаціях та пропозиціях для змін. Практичну реалізацію всіх етапів дослідження здійснено з використанням статистичних методів, фінансових показників та методів порівняння. Результати аналізу досліджуваних компаній свідчать про те, що використання запропонованої формули формування фінансової звітності генерує більш об’єктивну, адекватну інформаційну базу для оцінки фінансового стану компаній у порівнянні з діючою системою фінансової звітності у Польщі. 


Ключові слова
звіт, МСФЗ, фінансова група, інновації, інвестор.


Посилання
 1. Ahmed, S., Neel, M., Wang, D., (2013). Adoption of ifrs improve accounting quality? Preliminary evidence. Contemporary Accounting Research., 1344-1372.
 2. Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D., LaFond, R., (2006). The effects of corporate governance on firms’ credit ratings. Journal of Accounting and Economics. 42, pp. 203-243.
 3. Baik, B., Hyunkwon, C., Wooseok, C., Kwangjin, L., (2016). Who classifies interest payments as financing activities? An analysis of classification shifting in the statement of cash flows at the adoption of IFRS, Journal of Accounting and Public Policy. 35 (2016), pp. 331-351.
 4. Callao, S., Jarne, J. I., Lainez, J. A. (2007). Adoption of IFRS in Spain: Effect on the comparability and relevance of financial reporting. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 16(2), pp. 148-178.
 5. Chen, H., Tang, Q., Jiang, Y., Lin, Z., (2010). The role of international financial reporting standards in accounting quality: evidence from the European Union. Journal of International Financial Management and Accounting. 21, pp. 220-228
 6. Chlodnicka H., (2014). Sprawozdanie finansowe a pomiar efektow dzialalnosci przedsiębiorstwa w zagrożeniu kontynuacji dzialania, Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu, Wroclaw 2014, pp.87-101.
 7. Chlodnicka H., (2004). Identyfikacja i systematyka kosztow upadlosci. [w:] Nowak E. (red.), Modele rachunku kosztow i rachunkowosci zarządczej. Wroclaw: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu, pp.18-31.
 8. Chlodnicka H., Zimon G., (2017). Financial Situation Assessment Dilemmas of Selected Capital Groups, Central European Conference in Finance and Economics, Herľany, Slovak Republic, pp. 309-318.
 9. Choi, F. D. S., Mueller, G. G. (1992). International accounting. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 10. Delvaille, P., Ebbers, G., Saccon, C. (2005). International financial reporting convergence: Evidence from three continental European countries. Accountingin Europe, 2(1), pp. 137-164.
 11. Ding, Y., Hope, O.-K., Jeanjean, T., Stolowy, H. (2007). Differences between domestic accounting standards and IAS: Measurement, determinant and implications. Journal of Accounting and Public Policy, 26(1), pp. 1-38.
 12. Gierusz, J., Ocena przygotowanego przez IASB i FASB projektu sprawozdania finansowego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci, vol. 56 (112), Warszawa 2010, pp. 53-56
 13. Gotti, G. (2016), Discussion of Segment Disclosure Quantity and Quality under IFRS 8: Determinants and the Effect of Financial Analysts Earnings Forecast Errors, The International Journal of Accounting 51 (2016), pp. 462-463.
 14. Hope, O.-K. (2003). Firm-level disclosures and the relative roles of culture and legal origin. Journal of International Financial Management and Accounting, 14(3), pp. 218-248.
 15. Hope, O.-K., Jin, J., & Kang, T. (2006). Empirical evidence on jurisdictions that adopt IFRS. Journal of International Accounting Research,5(2), pp. 1-20.
 16. Horton, J., Serafeim, G. (2010). Market reaction to and valuation of IFRS reconciliation adjustments: First evidence from the UK. Review of Accounting Studies, 15(4), pp. 725-751.
 17. Lev, B., Gu, F., (2016). The End of Accounting and the Path Forward for Investors and Managers, New Jersey, John Willey end Sons
 18. Lee, L., (2012). Incentives to inflate reported cash from operations using classification and timing. European Accounting Reiew. 87, pp. 1-33.
 19. Navarro-Garcia, Bastida, (2010). An empirical insight on Spanish listed companies’ perceptions of International Financial Reporting Standards, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation19 (2010), pp. 110-120
 20. Palea, V., (2014). TaxationAre IFRS value-relevant for separate financial statements? Evidence from the Italian stock market, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation23 (2014), pp. 1-17
 21. Pfaff, D., Schroer, T. (1996). The relationship between financial and tax accounting in Germany: The authoritativeness and reverse authoritativeness principle. European Accounting Review, 5(1), pp. 963-979
 22. Zamora-Ramirez, C., Morales-Diaz, J., (2018). The use of fair value mesaurement in financial raporting: A literature review. Estudios de Economia Aplicada, volume 36-2, May 2018, pp. 489-514.
 23. Surdykowska, T., Perspektywy rozwoju rachunkowosci międzynarodowej, [in:] Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci, vol. 56 (112) Warszawa 2010, p. 145
 24. Walinska E., (2013). Przychody rozliczane w czasie w swietle koncepcji wyniku calosciowego, [in:] A.Karmanska A. (ed.) Nauka o rachunkowosci na progu gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza, Szkola Glowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, pp. 653-660.
 25. Whittington, G. (2005). The adoption of international standards in the European Union. European Accounting Review, 14(1), pp. 127-153.
 26. Van Tendeloo, B., Vanstraelen, A., (2005). Earnings management under German GAAP versus IFRS. European Accounting Reiew. 14, pp. 155-180.
 27. Zimon, G., (2018a). Oranization of transport in a commercial enterprise operating in a branch purchasing group. Estudios de Economia Aplicada,volume 36-3, Septiembre 2018, pp. 811-823.
 28. Zimon, G., (2018b). Influence of group purchasing organizations on financial situation of Polish SMEs, Oeconomia Copernicana, vol. 9(1), 2018, pp.87-104.
 29. Zimon, G., Zimon, D., (2019). An assessment of the influence of Nominalized Quality Management Systems on the Level of Receivables in Enterprises Operating in Branch Group Purchasing Organizations, QUALITY ACCESS TO SUCCESS, Volume: 20 Issue: 169, 2019, pp.47-51.