Методика оцінки резервів енергоспоживання та енергоефективності житлового фонду України

Автори:
О.В. Комеліна1, С.А. Щербініна1
1. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (м. Полтава, Україна)
Сторінки:
382 - 390
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Komelina, O., & Shcherbinina, S. (2018). Methodology of estimation of energy reserves and energy efficiency of the housing fund of Ukraine. Marketing and Management of Innovations, 1, 382-390. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-30


Анотація

У статті досліджено  показники ефективності енергоспоживання житлового фонду України в цілому. Розроблено дворівневу систему економіко-математичних моделей для побудови оптимізаційної функції мінімізації споживання енергоресурсів. Здійснено порівняння розрахункових показників оптимального енергоспоживання до фактичних статистичних даних за період, що дозволяє стверджувати про існування значного потенціалу енергозбереження у житловому фонді України.

 


Ключові слова
енергоефективність, економіко-математичне моделювання, оптимізаційна функція, мінімізація енергоспоживання, житловий фонд


Посилання
 1. Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001824-15/paran2#n2.
 2. Golusin M. Sustainable Energy Management / M. Golusin, S. Popov, S. Dodic. – Elsevier Inc., 2013. – 391 p.
 3. Gillingham K. Bridging the energy efficiency gap: Policy insights from economic theory and empirical evidence / K. Gillingham, R. Palmer // Journal of Review of Environmental Economics and Policy. – 2014. – 8(1). – P. 18-38.
 4. Smith G. Energy Management Principles (2nded.) / G. Smith, K. Parmenter. – Elsevier Inc., 2015. – 397 p.
 5. Sioshansi F.P. Future of Utilities – Utilities of the Future: How Technological Innovations in Distributed Energy Resources Will Reshape the Electric Power Sector (1st ed.). / F.P. Sioshansi. – Elsevier Inc., 2016. – 492 p.
 6. Kayakutu G. Intelligence in Energy (1st ed.). / G. Kayakutu, E. Mercier-Laurent. – Elsevier Inc., 2016. – 252 p.
 7. Подолець Р.З. Енергетичне моделювання: іноземний досвід і напрями перспективних досліджень в Україні / Р.З. Подолець // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 1. –С. 126-140.
 8. Капустян В.О. Економіко-математичне моделювання наслідків енергетичних субсидій: принцип адекватності / В.О. Капустян, М.Г. Чепелєв // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – 2014. – Том 15. –№1. –С. 86-100. 
 9. ГальчинськийЛ.Ю. Економіко-математичне моделювання динаміки зміни стану ринку будівництва в Україні / Л.Ю. Гальчинський, Ю.С. Станіславчук // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – Київ: НТУУ «КПІ». – 2010. – № 7. – С. 246 –249.
 10. Сухонос М.К. Аналіз технічного стану житлового фонду України та пропозиції щодо його оцінки / М.К. Сухонос, Т.Г. Молодченко, В.М. Прасол // Економічний вісник Донбасу. – 2014. – №1 (35). – С.51-55.
 11. Волков В.П. Проблеми енергозбереження в житловому фонді / В.П. Волков // Економічний вісник університету. – 2013. – Вип. 20(1). – С.83-90.
 12. Site of International Energy Agency. Energy Efficiency Indicators: Fundamentals on Statistics [Electronic resource]. – Mode access: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/IEA_EnergyEfficiencyIndicatorsFundamentalsonStatistics.pdf.
 13. Cайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 14. Komelina O.V. Economic-mathematical modeling of the energy efficiency indicators of existing housing stock / O.V. Komelina, S.A. Shcherbinina, K.I. Serdyk // Economics and region. – 2016. – 5(60). – P.111-117.