Аналітичне забезпечення управління стійким розвитком підприємства

Автори:
А. Касич1,2, М. Вохозка2
1. Київський національний університет технологій та дизайну (м. Київ, Україна)
2. Інститут технологій та бізнесу в Чеське Будейовіце (м. Чеське Будейовіце, Чеська Республіка)
Сторінки:
371 - 381
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Kasych, A., & Vochozka, M. (2018). Methodical support of the enterprise sustainable development management. Marketing and Management of Innovations, 1, 371-381. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-29


Анотація

У статті систематизовано існуючі методичні підходи до аналізу процесів стійкого розвитку підприємства, узагальнено їх переваги та недоліки при практичному використанні. Також було досліджено особливості алгоритму проведення аналізу стійкості розвитку, критерії оцінювання одержаних результатів. На основі систематизації існуючих показників, які використовуються в аналітичні практиці підприємств, було запропоновано табло ключових показників стійкості розвитку підприємства, сформоване із застосуванням принципів збалансованої системи, що дозволяє сформувати набір багаторівневої інформації для підвищення ефективності управління стійкістю.

 


Ключові слова
стійкість, розвиток, показники ефективності, методика аналізу, критерії оцінювання


Посилання
 1. Официальный сайт ОАО “КАМАЗ”. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders/financial-statements/annual-report.
 2. Гончаренко О.М. Діагностика та інструментарій оцінки стійкого розвитку підприємства / О.М. Гончаренко // Праці Одеського політехнічного університету, 2011. – Вип 2(36). – C. 312-319.
 3. Кіндрацька Г.І. Стійкість підприємства: діалектика статики і динаміки / Г.І. Кіндрацька // Вісник Національний університет “Львівська політехніка”, 2014. – № 797. – С. 235-241.
 4. Манойленко О.В. Теоретичні аспекти визначення стійкості соціально-економічних систем / О.В. Манойленко, О.В. Сиром‘ятникова // Бізнес Інформ. – 2015. – № 12. – С. 8-14.
 5. Офіційний сайт компанії ПАТ “АвтоКрАЗ”. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.autokraz.com.ua.
 6. Савицька О.М. Результати комплексного аналізу та оцінювання стійкості промислового підприємства в умовах формування концепції стійкого розвитку та управління витратами [Електронний ресурс] / О.М. Савицька, К.С. Заречна // Ефективна економіка. – 2016. – №1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4740.
 7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 8. Шандова Н.В. Узагальнююча оцінка стабільності розвитку підприємств промислового комплексу / Н.В. Шандова // Вестник ХНТУ. – 2010. – № 1(34). – С. 83-86. 
 9. Amrina E. Key performance indicators for sustainable manufacturing evaluation in automotive companies / E. Amrina, S. Yosof // Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). – 2011. – P. 1093-1097.
 10. Atkinson G. Measuring corporate sustainability / G. Atkinson, Т. Hett, J. Newcombe // Journal of Environmental Planning and Management. – 2000. – 43(2). – P. 235-252.
 11. Figge F. The sustainability Balanced Scorecard–theory and application of a tool for value-based sustainability management / F. Figge, H. Tobias, S. Schaltegger, M. Wagner // Greening of Industry Network Conference, Gothenburg 2002. – Vol. 2. – Access mode: http://www.ecnc.org/uploads/documents/the-sustainably-balanced-scorecard-theory-and-application-of-a-tool-for-value-based-sustainability-management.pdf.
 12. Hart S.L. Creating sustainable value / S.L. Hart, M.B. Milstein // Academy of Management Executive. – 2003. – Vol. 17. – No. 2. – P. 56-69.
 13. Kasem E. Key sustainability performance indicator analysis for Czech breweries / E. Kasem, O. Trenz, J. Hřebiček, O. Faldik // Acta Uiversitatis agriculturae mendelianae brunensis, 2015. – Vol.63. – P. 1937-1944.
 14. Keeble J. Using indicators to measure sustainability performance at a corporate and project level / J. Keeble, S. Topiol, S. Berkeley // Journal of Business Ethics. – 2003. – №44. – P. 149-158.
 15. Nicolăescu E. Measuring Corporate Sustainability Performance / E. Nicolăescu, C. Alpopi, C. Zaharia // Sustainabilit. – 2015. – No.7. – P. 851-865.
 16. Pojasek R.B. A Framework for Business Sustainabilit / R.B. Pojasek // Environmental Quality Management, 2007. – 17 (2). – P. 81-88. 
 17. Official site of Volkswagen Group. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.volkswagenag.com/vwag/vwcorp/content/en/homepage.html.
 18. Official site of The World Bank. [Electronic resource]. – Access mode: https://data.worldbank.org/indicator.
 19. Wagenhals S. Sustainability Index With Integrated Indicator Dependencies. Business / S. Wagenhals, W. Garner, L. Duckers, K. Kuhn // Management and Education, 2014. – №12(1). – P. 15-29.