Екологія інформації як один з пріоритетів сучасної державної інформаційної політики

Автори:
О.С. Твердохліб1
1. Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ, Україна)
Сторінки:
362 - 370
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:
Tverdokhlib, O. S. (2018). Information ecology as one of priorities in the modern state information policy. Marketing and Management of Innovations, 1, 362-370. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-28


Анотація

Стаття присвячена дослідженню поняття екології інформації як одного з пріоритетів державної інформаційної політики, яка на сьогодні є складно структурованим та багатоаспектним напрямом публічної політики України. На підставі проведеного дослідження сформовано загальне бачення цього феномена як міждисциплінарного підходу щодо специфіки впливу інформації на соціальні системи та соціальні інститути в сучасних умовах розвитку суспільства. Автором доведено важливість та нагальність запровадження відповідних заходів, а також наголошено на недостатності напрацювань в цьому напрямку у вітчизняному науковому дискурсі. Охарактеризовано підходи зарубіжних дослідників до розуміння й трактування цього явища, а також зазначено перспективні напрями упровадження елементів екології інформації в сучасну практику державного управління України.

 


Ключові слова
інформація, державна інформаційна політика, державне управління інформаційною сферою, публічна політика, екологія інформації, інформаційне суспільство


Посилання
 1. Гузенко Т. Екологія як безперечний тренд інформаційного суспільства / Т. Гузенко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2011. – № 45. – С. 95-102.
 2. Джинчарадзе Н. Інформаційна культура : монографія / Н. Джинчарадзе. – К. : Українські пропілеї, 1999. – 148 с.
 3. Інформаційна екологія: проблеми та перспективи / М.О. Сидоренко, Т.М. Дмуховська, І.В. Завгородній, К.М. Сокол // Медицина сьогодні і завтра. – 2014. – № 4 (65). – С. 141-143.
 4. Нестеряк Ю.В. Визначення та узагальнення пріоритетів державної політики України в інформаційній сфері / Ю.В. Нестеряк // Публічне управління та митне адміністрування. – 2015. – № 2 (13). – С. 98-103.
 5. Рахматуллина Н.И. Информационная экология: подходы к определению понятия [Електронний ресурс] / Н.И. Рахматуллина. – Режим доступу : http://sociosphera.com/publication/conference/2014/230/informacionnaya_ekologiya_ podhody_k_opredeleniyu_ponyatiya/.
 6. Babik W. Ekologia informacji / W. Babik. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – 202 р.
 7. Capurro R. Towards an information ecology / R. Capurro // Information Quality : Proceedings of the International seminar (Copenhagen, 23–25 Aug. 1989) / Royal School of Librarianship ; ed. I. Wormell. – London : Taylor Graham, 1990. – Р. 122-139.
 8. Davenport T.H. Information Ecology: Mastering the Information and Knowledge Environment / T.H. Davenport, L. Prusak. – New York : Oxford University Press, 1997. – 229 p.
 9. Ekologia informacji a kultura informacyjna społeczeństwa : monografia naukowa / pod redakcją B. Taraszkiewicz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Oddziału, Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku. – Słupsk, 2016. – 253 р.
 10. Ekologia informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku : monografia naukowa / pod redakcją Beata Taraszkiewicz. – Słupsk, 2015. – 187 р.
 11. Ekologia informacji w e-społeczeństwie : monografia naukowa / pod redakcją Beata Taraszkiewicz. – Słupsk, 2014.
 12. Ekologia informacji w regionalnym środowisku edukacyjnym : monografia naukowa / pod redakcją Beata Taraszkiewicz. – Słupsk, 2013.
 13. Fedorowicz J. Interorganizational Ecology and Information Visibility / Jane Fedorowicz, Janis L. Gogan, Amy W. Ray // Americas Conference on Information Systems (AMCIS) 2003 : Proceedings, 2003. – P. 2775-2783.
 14. Lorenz M. Information Ecology of a University Department / M. Lorenz // Information Ecology and Libraries : Proceedings of the International Conference / Red. J. Steinerová. – Bratislava, 2011. – P. 53-65.
 15. Malhotra Y. Information Ecology and Knowledge Management: Toward Knowledge Ecology for Hyperturbulent Organizational Environments / Y. Malhotra // Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS) / D. L. Kiel (ed.). – Oxford : Eolss Publishers, 2002.
 16. Stalder F. Information Ecology [Електронний ресурс] / F. Stalder ; McLuhan Program in Culture and Technology, 1997. – Режим доступу : http://felix.openflows.com/html/infoeco.html.
 17. Stepp J. R. Prospectus for Information Ecology / J. R. Stepp // Georgia Journal of Ecological Anthropology. – 1999. – Vol. 3. – P. 39-73.
 18. The Information Ecology of Social Media and Online Communities / T. Finin, A. Joshi, P. Kolari [et al.] // AI Magazine. – 2008. – Fall. – P. 77-92.