Криза як каталізатор розвитку інноваційного підприємництва України

Автори:
Л.В. Єлісєєва1
1. ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ, Україна)
Сторінки:
353 - 361
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:
Yelisieieva, L. V. (2018). Crisis as a catalyst for the development of innovative entrepreneurship in Ukraine. Marketing and Management of Innovations, 1, 353-361. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-27


Анотація

У статті досліджується взаємозв’язок економічної кризи, суспільної довіри та процесів формування національного інноваційного підприємництва. Досліджено, що розвиток цифрової економіки, Інтернет-технологій спричинили появу шерінгових компаній як інноваційних підприємств нового типу. Встановлено, що підприємницькі структури економіки спільного споживання в Україні мають суттєві відмінності від зарубіжних аналогів. 

 


Ключові слова
інноваційне підприємництво, соціальні інновації, криза довіри, краудфандинг, шерингова економіка, економічний розвиток


Посилання
 1. Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема : навч. посіб. для ВНЗ / Ю. Бажал та ін. ; за ред. Ю. М. Бажала. – Київ : Пульсари, 2015. – 278 с. 
 2. Вагнер Т. Створення інноваторів : як виховати молодь, яка змінить світ / Т. Вагнер. – К. : K.FUND, 2015. – 222 с.
 3. Діамандіс П. Переможець: як досягти колосального успіху і вплинути на світ / П. Діамандіс, С. Котлер. – Київ : К. Fund, 2016. – 253 c.
 4. Супрун Н.А. Моделі економічної та інституційної динаміки як новий етап еволюції теорії економічного розвитку : матеріали конференції Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації / Н.А. Супрун. – К. : КНТЕУ, 2013. – С. 124-126.
 5. Edelman trust barometer 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2016-edelman-trust-barometer/global-results/.
 6. Опитування «Якою мірою Ви готові зайнятися підприємницькою діяльністю?» / Центр Разумкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httpold.razumkov.org.uaukrpoll.phppoll_id=362.
 7. Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання з розподілом за їх розмірами / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2012/fin/osp/osp_u/osp_u.htm.
 8. Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/kp_ed_u_2016.htm.
 9. Соціологічне дослідження домогосподарств та їх відповідальності за свій добробут / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 10. Botsman R. What’s Mine Is Yours. The Rise of Collaborative Consumption / R. Botsman, R. Rogers.. – London : HarperCollins UK, 2011. – 304 p.
 11. Sharing economy / PricewaterhouseCoopers [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-the-sharing-economy.pdf.
 12. 2016 PwC analysis [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pwc.com/gx/en/about/global-annual-review-2016/what-we-think.html.
 13. BlaBlaCar [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.blablacar.com.ua/.
 14. Prometheus: революція в освіті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://biggggidea.com/project/prometheus-revolyutsiya-v-osviti/.
 15. OLX [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.olx.ua/.
 16. Kickstarter [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://www.kickstarter.com/press?ref=hello.
 17. Massolution in their 2015 Crowdfunding Industry Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics/.