Методичний інструментарій оцінювання рівня інноваційної активності підприємств ресторанного господарства

Автори:
В.А. Гросул1, С.О. Зубков1, Т. П. Іванова1
1. Харківський державний університет харчування та торгівлі (м. Харків, Україна)
Сторінки:
284 - 294
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:
Grosul, V. A., Zubkov, S. O., & Ivanova, T. P. (2018). Methodological tools for assessment of innovative activity level of restaurant business enterprises. Marketing and Management of Innovations, 1, 284-294. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-21


Анотація

Розглянуто особливості формування і реалізації ефективних бізнес-моделей підприємств.  Визначено основні етапи процесу підвищення рівня інноваційної активності підприємства. Розроблено систему критеріїв оцінки інноваційної активності підприємств ресторанного господарства. Запропоновано методичний інструментарій оцінки інноваційної активності підприємства ресторанного господарства та ідентифіковано можливі типи реакції на важливість її оновлення.

 


Ключові слова
бізнес-модель, інноваційна активність, критерії оцінювання, менеджмент, ресторанний бізнес, стратегія


Посилання
 1. Бабич В.Н. Инновационная модель бизнес-процесса : учебное пособие / В.Н. Бабич, А.Г. Кремлёв. – Екатеринбург, 2014. – 184 с. 
 2. Кузнецов К.М. Государственные и рыночные механизмы регулирования инновационного предпринимательства / К.М. Кузнецов // Государственность и государственная служба в России: пути развития. – 2013. – Вып. 6. – С. 140-145.
 3. Березной А.В. ТНК на развивающихся рынках: в поисках успешной бизнес-модели [Електронний ресурс] / А.В. Березной. – Режим доступу : https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=6242.
 4. Chesbrough H. Business model innovation: Opportunities and barriers / H. Chesbrough // Long Range Planning. – 2010. – № 43(2_. – P. 354-363.
 5. Гунин В.Н. Инновационная активность предприятий: сущность, содержание, формы : монография / В.Н. Гунин. – Москва, 2000. – 103 с.
 6. Альгина М.В. Формирование механизма активизации инновационной активности предприятий промышленного комплекса : монография / М.В. Альгина, В.А. Боднар. – Ростов на Дону : Издательский центр ДГТУ, 2010. – 201 с.
 7. Teece D. Business Models, Business Strategy and Innovation / D. Teece // Long Range Planning. – 2010. –  Vol. 43. – No 1. – P. 172-194.
 8. П’ятницька Г.Т. Управління підприємствами в епоху глобалізму : монографія / Г.Т. П’ятницька. – К. : Логос, 2006. – 568 с.
 9. Тарасова Е. Украина – так! Обзор рынка украинской столицы и окресностей / Е. Тарасова // Ресторатор. – 2005. – № 1. – С. 48-51.
 10. Гінда М.І. Тенденції розвитку ресторанного господарства / Гінда М.І. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи» (м. Львів, 29.11.2016 р.). – Львів: МАУП, 2016. – Ч. 1. – C.301-306.
 11. Берестов B.Л. Анализ и оценка маркетинговой деятельности промышленного предприятия / В.Л. Берестов, С.А. Афонина // Проблемы современной экономики. – 2008. – № 1 (25). – С. 12-22.
 12. Тоценко В.Г. Методы и системы поддержки принятия решений. Алгоритмический аспект / В.Г. Тоценко. – Киев : Наук. думка, 2002. – 381 с.
 13. Доценко О.С. Практикум з загальної теорії статистики: навч. посібник / О.С.Доценко. – Севастополь : СевНТУ, 2010. – 204 с.