Синхронізація розвитку ринку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні з глобальними трендами

Автори:
О.Є. Бавико1
1. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг, Україна)
Сторінки:
272 - 283
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:
Bavyko, O. Y. (2018). Syncyronization of development of the information and communications technology market in Ukraine with global trends. Marketing and Management of Innovations, 1, 272-283. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-20


Анотація

Проаналізовано світовий та український ринки інформаційно-комунікаційних послуг. Встановлено факт синхронізації основних трендів щодо сталого уповільнення темпів зростання обсягів ринків та їх основних сегментів з підключення до мобільного звʼязку та Інтернет, збереження за мобільним звʼязком найбільшої частки у структурі ринку, сталого збільшення темпів зростання та частки програмування, постійного зменшення частки фіксованого звʼязку, поступового збільшення частки комп’ютерного зв’язку та зменшення частки апаратного забезпечення. Встановлені тренди дають підстави прогнозувати сталість середньострокової інвестиційної ситуації у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. У довгостроковій перспективі прогнозується формування стану «плато» щодо розвитку постіндустріального укладу, який спричиняє диверсифікацію інвестиційних потоків у сферу нанотехнологій. Випереджаючий розвиток сегменту програмування в Україні має бути використаним у державній економічній політиці в якості драйвера розвитку та джерела дифузії нововведень.

 


Ключові слова
ринок інформаційно-комунікаційних технологій, структура ринку, тренди розвитку, мобільний зв’язок, фіксований зв’язок, комп’ютерний зв’язок, програмування, техніко-економічний уклад


Посилання
 1. Дослідження інтернет-аудиторії України 2015 [Електронний ресурс] / Ukrainian Internet Association. – Режим доступу :  www.inau.org.ua/analytics_vuq.phtml. 
 2. Ладиченко К.І. Сучасні тенденції розвитку світового ринку нформаційно-комунікаційних послуг [Електронний ресурс] / К.І. Ладиченко, В.В. Тронько // Ефективна економіка. – 2015. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3830. 
 3. Литвин А.Є. Тенденції розвитку світового ринку інформаційних технологій / А.Є. Литвин // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць. / ПДТУ. – Маріуполь, 2011. – Вип. 2. – С. 132-137.
 4. Мельничук О. Розвиток електронної комерції у структурі інформаційної економіки України / О. Мельничук // Вісник київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – № 8(161). – С. 93-97. 
 5. Сардак С.Є. Дослідження структури і тенденцій розвитку світового ринку інформаційних технологій / С.Є. Сардак, А.В. Ставицька // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 4/5 (24). – С. 96-100.
 6. Статистичний щорічник України за 2015 рік; за ред. І.М. Жук. – К. : Державна служба статистики України. – 2016. – 585 с. 
 7. Bell D. The Coming Post-industrial Society / D. Sell. – N.-Y. : Basic Books, 1999. – 507 р. 
 8. Human Development Report 2015 [Електронний ресурс] / United Nations Development Programme. – Режим доступу: hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf.
 9. International ICT market growth stronger than expected [Електронний ресурс] / European IT observatory (EITO). – Режим доступу:  http://www.eito.com/epages/63182014.sf/en_GB/?ObjectPath.
 10. The Global Information Technology Report 2016 [Електронний ресурс] / World economic forum. – Режим доступу : https://www.weforum.org/reports/the-global-information-technology-report-2016.
 11. Тhe key 2005-2015 ICT data for the world, by geographic regions and by level of development [Електронний ресурс] / International Telecommunication Union (ITU). – Режим доступу: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx. 
 12. Toffler А. The Third Wave / A. Toffler. – N.-Y. : Bantam Books, 1980. – 700 р.