Вплив новітніх технологій на логістику та управління ланцюгами поставок

Автори:
Ю.Є. Петруня1, Т.О. Пасічник1
1. Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро, Україна)
Сторінки:
130 - 139
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:
Petrunya, Y. Y., & Pasichnyk, T. O. (2018). Impact of modern technologies on logistics and supply chain management. Marketing and Management of Innovations, (1), 130-139.


Анотація

У статті визначені сучасні технології, концепції, інновації, які прямо або опосередковано впливають на розвиток логістики. Показано характер впливу цих технологій на ланцюги поставок, визначено етапи впровадження кожної з логістичних інновацій. Показане місце сучасних технологій у структурі логістичного процесу. Виявлено, що однією з важливих управлінських проблем є недостатність компетенцій і знань, нерозуміння персоналом додаткових переваг від впровадження логістичних інновацій в діяльність компаній.

 


Ключові слова
логістичні інновації, новітні технології, логістична система, управління логістичним процесом


Посилання
 1. International LPI Data. The World Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lpi.worldbank.org/international.
 2. Carter C. Sustainable supply chain management: evolution and future directions/ C. Carter, P. Easton // International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. –2011. – Vol. 41 No. 1. – P. 46-67.
 3. Larson P. Logistics Versus Supply Chain Management: An International Survey / P. Larson, A. Halldorsson // International Journal of Logistics Research and Applications. – 2004. – № 7(1). – P. 17-31.
 4. Chen I. Understanding supply chain management: critical research and a theoretical framework / I. Chen, A. Paulraj // International Journal of Production Research. – 2004. – Vol. 42 No. 1. – P. 131-63.
 5. Carter C. A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory / C. Carter, D. Rogers // International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. – 2008. – Vol. 38 Issue: 5. – P. 360-387.
 6. Barry J. Supply chain risk in an uncertain global supply chain environment / J. Barry // International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. – 2004. – Vol. 34 No. 9. – P. 695-7.
 7. Lambert D. Supply Chain Management Processes, Partnerships, Performance, 2nd ed. / D. Lambert, K. Croxton, S. Garcı´a-Dastugue, M. Knemeyer, D. Rogers // Hartley Press Inc., Jacksonville, FL – 2006. – 344 p.
 8. Williamson O. Outsourcing: transaction cost economics and supply chain management / O. Williamson // Journal of Supply Chain Management. – 2008. – Vol. 44 No. 3. – P. 5-16.
 9. Arlbjørn J. Exploring supply chain innovation / J. Arlbjørn, H. Haas, K. Munksgaard // Logistics Research. – 2011. – №3 (1). – P. 3-18.
 10. Flint D. Exploring processes for customer value insights, supply chain learning and innovation: an international study / D. Flint, E. Larsson, B. Gammelgaard // Journal of Business Logistics. – 2008. –№ 29(1). – P. 257-281.
 11. Grawe S. Logistics innovation: a literature-based conceptual framework / S. Grawe // International Journal of Logistics Management. – 2009. – № 20(3). – P. 360-377.
 12. Wagner S. Innovation management in the German transportation industry / S. Wagner // Journal of Business Logistics. – 2008. – № 29(2). – P. 215-231.
 13. Pfohl H.-C. The Impact of Industry 4.0 on the Supply Chain [Електронний ресурс] / H.-C. Pfohl, B. Yahsi, T, Kurnaz // Innovations and Strategies for Logistics and Supply Chains. Technologies, Business Models and Risk Management ; [Kersten, W., Blecker, T., Ringle, C.M.], Hamburg International Conference of Logistics (2015). – 31–58. – Режим доступу: https://hicl.org/publications/2015/20/1.pdf.
 14. Madakam S. Internet of Things (IoT): A Literature Review / S. Madakam, R. Ramaswamy, S. Tripathi // Journal of Computer and Communications. – 2015. – № 3. – P. 164-173. DOI: http://dx.doi.org/10.4236/jcc.2015.35021.
 15. Internet of Things: Science Fiction or Business Fact? A Harvard Business Review Analytic Services Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hbr.org/resources/pdfs/comm/verizon/18980_HBR_Verizon_IoT_Nov_14.pdf.
 16. Internet of Things in Logistics. A Collaborative Report by DHL and Cisco on Implications and Use Cases for the Logistics Industry [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dhl.com/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/innovation /DHLTrendReport_Internet_of_things.pdf.
 17. 3D Printing and the Future of Supply Chains. A DHL perspective on the state of 3D printing and implications for logistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_insights/dhl_trendreport_3dprinting.pdf.
 18. What is Truck Platooning? The European Truck Platooning Challenge 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.eutruckplatooning.com/About/default.aspx.
 19. Omni-Channel Logistics. A DHL Perspective on Implications and Use Cases for the Logistics Industry [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_insights/dhl_trendreport_omnichannel.pdf.
 20. Barker T. Logistics of the Circular Economy. U. S. Chamber of Commerce Foundation [Електронний ресурс] / T. Barker – Режим доступу: https://www.uschamberfoundation.org/logistics-circular-economy.
 21. Зварич І. Циркулярна економіка і глобалізоване управління відходами / І. Зварич // Журнал європейської економіки. – 2017. – Том №16. №1(60). – С. 41–57. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/jeea_2017_16_1_5.pdf.
 22. Le Moigne R. Why Reverse Logistics Is an Essential Part of a Circular Economy [Електронний ресурс] / R. Le Moigne. – Режим доступу: http://circulatenews.org/2016/06/why-corporations-will-have-to-invest-in-their-reverse-logistics/.
 23. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: підручник / Є.В. Крикавський. – Львів: Національний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" Інституту післядипломної освіти), "Інтелект-Захід", 2004. – 416 с.