Тенденції маркетингових досліджень: онлайн панелі та онлайн спільноти

Автори:
М.А. Окландер1, Т.О. Окландер2, О.І. Яшкіна1
1. Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса, Україна)
2. Одеська державна академія будівництва та архітектури (м. Одеса, Україна)
Сторінки:
118 - 129
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:
Oklander, M. A., Oklander, T. O., & Yashkina, O. I. (2018). Marketing research trends: online panels and online communities. Marketing and Management of Innovations, 1, 118-129.http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-08


Анотація

У статті розглянуто сучасні тенденції маркетингових досліджень в інтернет-середовищі. Доведено, що розвиток інтернет-технологій та поширення Інтернету на всі сфери життя людини призводять до переміщення маркетингових досліджень споживацької поведінки в інтернет-середовище. Проаналізовано переваги та недоліки онлайн опитувань в Інтернеті. Виявлено напрями застосування онлайн панелей та онлайн спільнот. Наведено методи формування вибірки для онлайн панельного дослідження. Систематизовано фактори, за якими приймається рішення щодо можливості застосування онлайн панелей.

 


Ключові слова
маркетингові дослідження, онлайн панель, онлайн спільнота, рекрутинг, контроль якості


Посилання
 1. Лылык И. Маркетинговые исследования в Украине через призму мировых тенденций / И. Лылык // Маркетинг в Україні. – 2016. – № 5 (98). – С. 4-15.
 2. Stewart K. Researching  online  populations:  the  use  of  online  focus  groups  for  social  research / K. Stewart, M. Williams // Qualitative Research . – 2005. – Vol. 5. – P. 395-416.
 3. James N. Credibility, authenticity and voice: dilemmas in online interviewing / N. James, H. Busher // Qualitative Research. – 2006. – V. 6.
 4. Дубинський І. Розвиток Інтернету в Україні відкриває нові можливості для маркетингових досліджень / І. Дубинський // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 3. – С. 11-13.
 5. Кракович Д. Від персональних і телефонних інтерв’ю до досліджень онлайн: маркетингові дослідження / Д. Кракович // Маркетинг в Україні. – 2007. – № 4. – С. 22-24.
 6. Шашкин А. Онлайн-исследования: вопросы репрезентативности и качества данных: интернет-маркетинговые исследования / А. Шашкин // Маркетинговые исследования в Украине. – 2009. – № 1. – С. 44-47.
 7. Шашкин А.В. Использование онлайн-панелей в маркетинговых исследованиях: анализ назначения онлайн-исследований / А.В. Шашкин // Маркетинговые исследования в Украине. – 2006. – № 5. – С. 52-56.
 8. Фридман Д.М. Проблемы и перспективы проведения опросов в среде Internet: маркетинговые исследования. Количество пользователей Internet / Д.М. Фридман // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 9. – С. 109-116.
 9. Пудова Д. Онлайн исследования в Украине / Д. Пудова // Маркетинг в Україні. – 2016. –№ 5 (98). – С. 16-20.
 10. Шахдарян А. Что сегодня необходимо знать об интернет-аудитории / А. Шахдарян // Маркетинг в Україні. – 2016. – № 5(98). – С. 28-31
 11. Global Market Research 2016. An ESOMAR Industry Report in cooperation with BDO Accountant & Advisiors / Publisher by ESOMAR, Amsterdam, The Netherlands – 158 p.
 12. Офіційний сайт агентства Factum Group Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://factum-ua.com.
 13. Офіційний сайт TNS [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tns-ua.com.
 14. Офіційний Сайт GFK [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gfk.com/uk-ua.
 15. Суворова С.Г. Розвиток маркетингових інтернет-досліджень в умовах поширення електронної комерції / С.Г. Суворова // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2012. – № 1(11). – С. 81-89.
 16. TNS online TRACK 2017. Исследование взглядов интернет пользователей в Украине. Презентация проекта. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ppt-online.org/181747.