Фасування продуктів: маркетинг contra екологія

Автори:
Є.В. Крикавський1, Н.Є. Кузьо1, Н.С. Косар1
1. Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
Сторінки:
103 - 117
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:
Krykavskyy, J. V., Kuzo, N. J., & Kosar, N. S. (2018). Product packing: marketing contra ecology. Marketing and Management of Innovations, 1, 103-117. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-07


Анотація

На основі узагальнення літературних джерел та практики функціонування дистрибуційних та торговельних мереж встановлено тренд зростання частки фасованих продуктів, що спричиняє зростання потреб їх пакування, передусім шляхом використання зручних і дешевих, але і шкідливих для довкілля пакувальних матеріалів (зокрема, поліетилену), котрі не піддаються біодеградації. Ідентифіковано наявність конфлікту цілей маркетингу (бізнесу) та екологічних цілей (середовища) у сфері зростаючого  фасування продуктів, які реалізуються в роздрібній торгівлі. Обґрунтовано концепцію вирішення цього цільового конфлікту, котра полягає у комплексному поєднанні процесів: зниження мотивацій закупівлі  фасованих продуктів споживачами; підвищення мотивацій виробників щодо використання упаковки багаторазового  використання та такої, що піддається біодеградації та екологічно безпечним операціям утилізації; створення доступної належної інфраструктури  повторного використання упаковок та пакувального матеріалу. Доведено, що рівень екологічної свідомості споживачів в Україні є достатньо високим, проте рівень їх екологічної позиції та поведінки вимагає суттєвого підвищення. Розроблені сегментоорієнтовані заходи впливу державних органів влади і управління на окремі групи населення України з метою раціоналізації використання і утилізації упаковки  та зменшення її кількості (дематеріалізації). Подані пропозиції щодо розроблення торговельними посередниками та виробниками інноваційних заходів з метою раціоналізації поведінки споживачів щодо використаної упаковки.

 


Ключові слова
забруднення довкілля упаковкою, екологічна свідомість, екологічна позиція, екологічна поведінка, утилізація упаковки


Посилання
 1. Біловодська О.А. Пакування в процесі інноваційної діяльності як складова управління розподілом товарів / О.А. Біловодська, Я.С. Клісінські, М.А. Молибог // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – № 4. – С. 31-42.
 2. Кашпурович Г.О. Екологічні аспекти використання упаковки і товару / Г.О. Кашпурович, Г.Д. Стельмахович // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2011. – № 1. – С. 53-63. 
 3. Грицюк Н.О. Особливості використання екологічної упаковки при формуванні міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / Н.О. Грицюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – 2016. – Випуск 19. Частина 1. – С. 66-68.
 4. Вакуліч А.М. Ринок біоупаковки: фактори та перспективи розвитку / А.М. Вакуліч, В.П. Колесніков, В.В. Журавель // Європейський вектор економічного розвитку. – 2013. – №1 (14). – С. 33-39.
 5. Як позбутися відходів упаковки? Чому прийняти нормативи ЄС недостатньо [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/04/27/7048074.
 6. Packaging & the Environment [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.europen-packaging.eu/sustainability/packaging-environment.html.
 7. Gospodarka opakowaniami [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.comekoprojekt.pl/gospodarka-opakowaniami.
 8. Почему Украина теряет деньги и уничтожает свою экологию [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nv.ua/opinion/n_gaiday/pochemu-ukraina-teryaet-dengi-i-unichtozhaet-svoyu-ekologiyu-49923.html.
 9. Обзор украинского рынка упаковочных материалов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bizrating.com.ua/56/ articles/544/index.html.
 10. Кривошей В.М. Ринок, споживач, упаковка (зміни, уподобання, застереження) / В.М. Кривошей // Упаковка. – 2013. – № 4. – С. 27-31.
 11. Чурилов Н. Типология и проектирование выборочного социологического исследования (история и современность) : монография / Н. Чурилов. – К. : Факт, 2008. – 366 с.
 12. Маркетингові дослідження : навч. посібник / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сорока. – Львів : НУ «Львівська політехніка» (інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ» інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2004. – 288 с.