Оцінка ефективності використання соціального капіталу

Автори:
Н.В. Корж1, В.В. Соколовська1, Г.В. Іванченко1
1. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (м. Вінниця, Україна)
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
60 - 68
Мова оригіналу:
Англійська
DOI:
10.21272/mmi.2017.3-06


Анотація

У статті запропоновано ресурсний підхід до оцінювання соціального капіталу. Для кожної складової корпоративного капіталу було визначено перелік показників кількісної та якісної оцінки та критерії оцінювання. Здійснено комплексний аналіз його складових: споживчого та організаційного капіталів на прикладі підприємств харчової промисловості України. Це дозволило визначити рівні ефективності соціальної складової корпоративного капіталу.


Ключові слова
соціальний капітал, споживчий капітал, організаційний капітал, корпоративна соціальна відповідальність, зв’язки з громадськістю


Посилання
 1. Корж Н.В. Структурна орієнтація корпоративного капіталу / Н.В.Корж // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – № 11-12. – С.113-116.
  Туган-Барановский М.И. Социальные основы / М.И. Туган-Барановский. – Москва, 1919. – 496 с. 
  Гугнин Е. Феномен социального капитала / Е. Гугнин, В. Чепак // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2001. – № 1. – С. 49–56. 
  Корж Н.В. Research of contents and conversion of social capital as a part of corporate capital / Н.В. Корж // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2016. – № 5/4(31). – С. 29-33. DOI: 10.15587/2312-8372.2016.81455.
  Корж Н.В. Обґрунтування методичного підходу до оцінювання ефективності використання корпоративного капіталу / Н.В. Корж // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – № 3/5(23). – С. 56–61. DOI: 10.15587/2312-8372.2015.44670.
  Партин Г.О. Особливості впливу основних чинників на фінансову стійкість підприємства в умовах фінансово-економічної кризи / Г.О. Партин // Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України. – 2010. – №10 – С. 276-279.
  Williams M. Is intellectual capital performance and disclosure practices related? / M. Williams // McMasters Intellectual Capital Conference. – Hamilton, Ontario, 2001. 
  Luthy D.H. Intellectual capital and its measurement [Electronic resource] / D.H. Luthy. – Access mode: http://bus.osaka-cu.ac.jp/apira98/archives/htmls/25.htm.
  Bourdieu P. Social Critique of the Judgement of Taste / P. Bourdieu, A. Distinction. – London : Routledge and Kegan Pau, 1984.
  Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capital / J. Coleman // American Journal of Sociology. – 1988. – Vol. 94. – P.95-120.
  Putnam R.D. The Prosperous Community: Social Capital and Public Life [Electronic resource] / R.D. Putnam // The American Prospect. – 1993. – № 13. – Access mode: http://epn.org/prospect/13/13putn.html.