Науково-методичний підхід до оцінювання екологічного ризику різних видів економічної діяльності

Автори:
О.І. Карінцева1
1. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Сторінки:
378 - 388
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто поетапний алгоритм розробки науково-методичного підходу до оцінювання екологічного ризику для різних видів економічної діяльності України. Визначено, що формалізація екологічного ризику повинна включати три складові: ймовірність настання несприятливої події, вартісне оцінювання збитків, міру відхилення від бажаного результату, а також корегуватись на рівень природоохоронних заходів. Проведена практична ідентифікація рівня екологічного ризику для різних видів економічної діяльності в Сумській області.


Ключові слова
екологічний ризик, ймовірність, вартісне оцінювання, міра відхилення від бажаного результату, види економічної діяльності


Посилання
 1. Christensen F.M. Assessment Tools under the New European Union Chemicals Policy / F.M. Christensen, J.H.M. de Bruijn, B.G. Hansen, S.J. Munn, B. Sokull-Kluttgen, F. Pedersen // Spring. – 2003. – 15 p.
 2. Guidelines for Ecological Risk Assessment / US Environmental Protection Agency // Federal Register. – 1998. – № 63(93) : 26846-26924.
 3. Manuilova A. Methods and Tools for Assessment of Environmental Risk / A. Manuilova // Product Stewardship & Sustainability. Akzo Nobel Surface Chemistry AB. – 2003. – 21 p.
 4. Suleiman M.M. Ecological (Environmental) Risk Assessment in the United States and the European Union. Master thesis. Chalmers University of Technology. Gothenburg. Sweden. 1997.
 5. Василишин Х.Р. Науково-методичні засади оцінювання екологічного ризику в Україні в контексті реалізації екологічного страхування / Х.Р. Василишин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.10. – С. 355-363.
 6. Гадецька З.М. Оцінка екологічного ризику на території України / З.М. Гадецька, Н.В. Кузьмич // Ефективна економіка. – 2015. – № 12. – С. 46-54.
 7. Дмитриев В.Г. Оценка экологического риска. Аналитический обзор публикаций / В.Г. Дмитриев // Арктика и Север. – 2014. – № 14. – С. 126-148.
 8. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Сумській області у 2015 році [Електронний ресурс] // Департамент екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.pek.sm.gov.ua/images/docs/public/sumy2015.pdf.
 9. Козуля Т.В. Екологічний ризик на різних рівнях дослідження природно-техногенних систем, інформаційне забезпечення його оцінки / Т.В. Козуля, Д.І. Ємельянова // Проблеми інформаційних технологій. – 2015. – № 17. – С. 138-144.
 10. Шапоренко О.І. Економіко-екологічні ризики: визначення, оцінка, менеджмент і принципи / О.І. Шапоренко // Вчені записки Університету «КРОК». – 2014. – Вип. 35. – С. 182-189.
 11. Шмаль А.Г. Факторы экологической опасности & экологические риски / А.Г. Шмаль // МП «ИКЦ БНТВ». – 2010. – 192 с.