Компаративне оцінювання рівня інноваційного забезпечення сталого розвитку економіки

Автори:
О.І. Жилінська1, В.Г. Балан1, І.В. Андрусяк1
1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
Сторінки:
355 - 365
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті обґрунтовано необхідність інноваційного забезпечення сталого розвитку економіки й визначено його ключові компоненти: науково-технічну, інституційну, маркетингову, інвестиційну, освітньо-інформаційну. Запропоновано методичний підхід компаративного оцінювання рівня інноваційного забезпечення сталого розвитку економіки України та країн світу з визначеною послідовністю етапів на основі системи показників, ідентифікованих за кожною з компонент. Побудовано рейтинг країн за Індексом інноваційного забезпечення сталого розвитку економіки та визначено країни-лідери за кожною з виділених компонент інноваційного забезпечення сталого розвитку економіки.


Ключові слова
сталий розвиток, інноваційне забезпечення сталого розвитку економіки, компоненти інноваційного забезпечення сталого розвитку економіки, Індекс інноваційного забезпечення сталого розвитку економіки, метод аналізу ієрархій, метод аналізу корисної вартості


Посилання
 1. Бєлікова Н.В. Аналіз підходів до оцінки сталого розвитку країн і регіонів / Н.В. Бєлікова, Ш.А. Омаров, Є.М. Крячко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 9. – С. 8–16.
 2. Вахович І.М. Система показників діагностики регіональних асиметрій сталого розвитку / І.М. Вахович, О.Є. Табалова // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2012. – № 3 (15). – С. 86–91.
 3. Горяна І.В. Формування методики оцінювання сталості розвитку регіонів / І.В. Горяна // Економічний аналіз. – 2013. – Т. 14(1). – С. 59–63.
 4. Дугінець Г.В. Світовій досвід визначення інтегральних показників сталого розвитку регіонів / Г.В. Дугінець, Л.Г. Саркісян // Економічний простір. – 2010. – Вип. 36. – С. 48–54.
 5. Ільченко В.М. Аналіз застосування індексів та індикаторів сталого розвитку / В.М. Ільченко, Ю.О. Гулейко // Економіка і регіон. – 2012. – № 6. – С. 30–34.
 6. Социально-экономический потенциал устойчивого развития : Учебник / Под ред. проф. Л.Г. Мельника (Украина) и проф. Л. Хенса (Бельгия). – 2-е изд., стер. – Суммы : ИТД “Университетская книга”, 2008. – 1120 с.
 7. Щетілова Т.В. Аналіз і систематизація методологічних підходів до оцінки сталого економічного розвитку / Т.В. Щетілова // Економіка промисловості. – 2009. – № 4. – С. 19–24.
 8. Doing Business [Electronic source]. – Access mode: http://www.doingbusiness.org/.
 9. European Commission. European Innovation Scoreboard [Electronic source]. – Access mode: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en.
 10. Global Innovation Index [Electronic source]. – Access mode to the resource: https://www.globalinnovationindex.org/.
 11. International Telecommunication Union (ITU) [Electronic source]. – Access mode: http://www.itu.int/.
 12. Saaty T. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation / T. Saaty. – McGraw-Hill, 1980. – 345 p.
 13. UNESCO Institute for Statistics [Electronic source]. – Access mode: http://data.uis.unesco.org/.
 14. World Intellectual Property Organization [Electronic source]. – Access mode: http://www.wipo.int/.
 15. World Bank [Electronic source]. – Access mode: http://www.worldbank.org/.
 16. World Economic Forum [Electronic source]. – Access mode: https://www.weforum.org/.