Сучасний стан, основні проблеми та напрямки інноваційного розвитку сировинної бази олійно-жирової галузі в Україні

Автори:
Т. Жадан1
1. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, Україна)
Сторінки:
326 - 335
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто сучасний стан сировинної бази олійно-жирової галузі та визначено основні проблеми її розвитку в Україні. В результаті аналізу сучасного стану розвитку сировинної бази олійно-жирової галузі встановлено, що основною олійною сировиною, яка має найбільше промислове значення для олійно-жирової галузі України, є насіння соняшнику, ріпаку та сої. Виробництво основних олійних культур в Україні характеризується позитивною динамікою; найбільшою питомою вагою соняшника у структурі посівних площ і валових зборів олійних культур; поступовим переходом від екстенсивного способу виробництва до інтенсивного, свідченням чого є підвищення урожайності олійних культур. З’ясовано, що загальна пропозиція олійного насіння на внутрішньому ринку України формується за рахунок власного виробництва. Основним напрямком розподілу соняшника є внутрішнє споживання, а ріпаку та сої - експортна складова. До ключових проблем розвитку сировинної бази олійно-жирової галузі в Україні віднесено: значний недобір урожайності олійних культур в порівнянні з їх біологічним потенціалом, досягнень у сфері селекції та загальносвітовим рівнем; щорічне підвищення витрат на виробництво олійних культур; низький рівень забезпеченості агровиробників основними видами сільськогосподарської техніки та високий ступінь її зношеності; нестача фінансово-кредитних ресурсів; незадовільний стан розвитку інфраструктури зберігання, транспортування і реалізації олійного насіння; посилення імпортної залежності на ринку посівного матеріалу ріпаку та соняшника; домінування зарубіжних селекційних інновацій над вітчизняними розробками.


Ключові слова
олійно-жирова галузь, сировинна база, соняшник, ріпак, соя, посівна площа, валовий збір, урожайність, рентабельність


Посилання
 1. Олійно-жирова галузь України. Показники роботи за 2015 рік, 2015/16 МР / Інформаційно-аналітичний бюлетень олійно-жирової галузі України та Російської Федерації. – Х.: ФОП Родак Л.В., 2016. – 106 с.
 2. Ільчук М.М. Тенденції виробництва насіння соняшнику в Україні: проблеми та перспективи / М.М. Ільчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2013. – Вип. 181(4). – С. 187-193.
 3. Тимченко В.Н. Стан і перспективи розвитку виробництва сої в Україні / В.Н. Тимченко, А.В. Пилипченко // Корми і кормовиробництво. Виробництво та використання сої у тваринництві і птахівництві. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2012. – Вип.71. – С. 27-33.
 4. Ткачук В.І. Тенденції розвитку ринку олійних культур в Україні / В.І. Ткачук // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 1–2 (43). – С. 87-93. 
 5. Чехова І.В. Основні тенденції розвитку ринку олійних культур в Україні / І.В. Чехова, С.А. Чехов // Продуктивність агропромислового виробництва. Економічні науки. – 2014. – Вип. 25. – С. 71-78.
 6. Шубравська О.В. Розвиток селекційної діяльності та ринку селекційної продукції в Україні та світі / О.В. Шубравська // Економіка і прогнозування. – 2012. – №. 2. – С. 86-98.
 7. Рослинництво України: статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики України, 2016. – 180 c. 
 8. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2010-2015 рр.: статистичні бюлетені [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 9. Жадан Т.А. Актуальні проблеми розвитку сировинної бази олійно-жирової галузі в Україні / Т.А. Жадан, Ю.В. Жадан // Труди міжнародної наукової конференції «Розвиток міжнародної конкурентоспроможності: держава, регіон, підприємство» (16 грудня 2016 року Лісабон, Португалія). – Лісабон, Португалія: Baltija Publishing, 2016. – Ч.1. – С. 79-82.
 10. Офіційний сайт Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.yuriev.com.ua 
 11. Офіційний сайт ТОВ «Лімагрейн Україна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lgseeds.com.ua/ 
 12. Захарчук О.В. Україні спостерігається великий відкладений попит на сільгосптехніку [Електронний ресурс] / О. Захарчук . – Режим доступу: http://iae.org.ua/presscentre/archnews/1940-2017-02-21-10-44-25.html 
 13. Фінінструменти та перспективи кредитування АПК [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agroconf.org/content/fininstrumenti-ta-perspektivi-kredituvannya-apk
 14. В Украине растут как площадь сева высокоолеинового подсолнечника, так и его доля в общих посевах масличной [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apk-inform.com/ru/conferences/sunflower2016/news/1072490
 15. Trait-Modified Oils in Foods / edited by Gary R. List, USDA ARS NCAUR, Peoria, IL, USA, Frank T. Orthoefer, FTO Foods, Knoxville, TN, USA. – Wiley-Blackwell, July 2015. – 264 p.
 16. Brümmer B. Volatility in Oilseeds and Vegetable Oils Markets: Drivers and Spillovers / B. Brümmer, O. Korn, K. Schlüßler, T. Jamali Jaghdani // Journal of Agricultural Economics. – 2016. – Vol. 67. – No. 3. – pp. 685–705.
 17. Офіційний сайт Міністерства сільського господарства США [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome.