Становлення нового цифрового світу та проблеми менеджменту кібер-ризиків

Автори:
К.Д. Семенова1, К.І. Тарасова1
1. Одеський національний економічний університет (м. Одеса, Україна)
Сторінки:
236 - 244
Мова оригіналу:
Російська
Цитувати як:


Анотація

У статті проведено аналіз глобальних ризиків, що впливають на всі сфери життя людства. Охарактеризовані економічні ризики, які ускладнюють ведення бізнесу в світі в цілому і в Україні зокрема. Проаналізовано стан і розвиток цифрового світу сучасності: виділені позитивні ефекти і проблеми інформатизації суспільства. Викладено основні проблемні питання кібер-ризиків і надані рекомендації по управлінню ними на мікро- і макрорівнях.


Ключові слова
ризик, глобальний ризик, кібер-ризик, IT-ризик, кібер-атака, цифрова революція, цифрові дивіденди, ризик-менеджмент


Посилання
 1. Global Economic Prospects. June 2016. Divergences and Risks [Electronic resource]. – 2016. – № 26. – Access mode: http://pubdocs.worldbank.org/en/842861463605615468/Global-Economic-Prospects-June-2016-Divergences-and-risks.pdf.
 2. Иванов О.Б. Глобальные риски и экономические тенденции в современном мире / Иванов Олег Борисович // ЭТАП. – 2014. – №1. – С.18-33.
 3. Введение в экономический риск-менеджмент : монография / В.Г. Анисимов [и др.] ; РТА. – М.: РИО РТА, 2008.
 4. Барикаев Е.Н. Управление предпринимательскими рисками в системе экономической безопасности. Теоретический аспект: монография / Е.Н. Барикаев, Н.Д. Эриашвили, В.З. Черняк – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 159 с. 
 5. Digital Dividends. World development report 2016 [Electronic resource]. – Access mode: http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf.
 6. World Economic Situation and Prospects 2016 [Electronic resource]. – Access mode: http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/index.shtml.
 7. Allianz Risk Barometer Top Business Risks 2016 [Electronic resource]. – 2016. – № 5 – Access mode: http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Reports/AllianzRiskBarometer2016.pdf.
 8. Symantec Predictions for 2016 – Looking Ahead [Electronic resource]. – Access mode: http://www.theborneopost.com/2015/12/08/symantec-predictions-for-2016-looking-ahead/.
 9. The cyber-savvy CEO: Getting to grips with today’s growing cyber threats [Electronic resource]. – Access mode: http://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/corporate-reporting/governance-reporting/combating-cyber-threats-on-the-internet.html.
 10. A Guide to Cyber Risk. Managing the impact of increasing interconnectivity [Electronic resource]. – Access mode: https://www.allianz.com/v_1441789023000/media/press/document/other/Allianz_Global_Corporate_Specialty_Cyber_Guide_final.pdf.
 11. Страхование кибер-рисков — это дорого и не всегда эффективно [Электронный источник]. – Режим доступа: http://forinsurer.com/news/16/06/02/33906.